Cách in đậm, in nghiêng, gạch chân tin nhắn Telegram

Để in đậm, in nghiêng, gạch chân tin nhắn Telegram thì chúng ta sẽ sử dụng một số định dạng. Điều này giúp giao diện tin nhắn Telegram phong phú hơn và bạn cũng có thể nổi bật tin nhắn quan trọng. Việc định dạng tin nhắn Telegram là tính năng mặc định như tính năng đổi cỡ chữ trong Telegram, hoặc có thể sử dụng một số cú pháp như kiểu gạch chân tin nhắn trên Messenger. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn định dạng tin nhắn Telegram.

Hướng dẫn in đậm, in nghiêng, gạch chân trong Telegram

Bước 1:

Tại giao diện tin nhắn Telegram, bạn bôi đen vào chữ cần định dạng rồi nhấn chuột phải chọn Formatting.

Bước 2:

Sau đó bạn sẽ nhìn thấy danh sách các kiểu định dạng tin nhắn Telegram để bạn sử dụng. Muốn dùng kiểu định dạng nào thì nhấn vào kiểu định dạng đó.

Với bản Telegram iOS thì chúng ta cũng chọn tin nhắn cần định dạng rồi nhấn B/U. Với bản Telegram Android, sau khi chọn tin nhắn cần định dạng thì nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm rồi chọn định dạng sử dụng.

Định dạng tin nhắn Telegram

Gạch chân, in nghiêng tin nhắn nhanh trên Telegram

Với phím tắt này thì bạn chỉ cần bôi đen tin nhắn rồi nhấn tổ hợp phím để sử dụng các kiểu định dạng.

  • Ctrl (Cmd) + B: In đậm tin nhắn.
  • Ctrl (Cmd) + I: In nghiêng tin nhắn.
  • Ctrl (Cmd) + Shift + X: Gạch ngang tin nhắn.
  • Ctrl (Cmd) + U: Gạch chân tin nhắn.
  • ** text **: In đậm tin nhắn.
  • __text__: In nghiêng tin nhắn.
  • <b> văn bản của bạn </b>: In đậm.
  • <i> văn bản của bạn </i>: In nghiêng.
  • <u> văn bản của bạn </u>: Gạch chân.
  • <s> văn bản của bạn </s>: Gạch ngang.

Định dạng nhanh tin nhắn Telegram

Thứ Sáu, 24/09/2021 20:32
11 👨 2.114
0 Bình luận
Sắp xếp theo