Cách tạo ghi chú cuộc họp trong Google Docs

Google Docs hỗ trợ tạo tài liệu cho rất nhiều nội dung khác nhau, chẳng hạn tạo ghi chú cuộc họp. Google Docs sẽ tạo mẫu ghi chú cuộc họp với từng mục nội dung dựa trên lịch cuộc họp mà bạn đã tạo trong Google Calendar, gồm ngày, tiêu đề và người tham dự cuộc họp. Mẫu ghi chú cuộc họp cũng chèn các phần cụ thể cho ghi chú và danh sách để kiểm tra những nội dung nào đã hoàn thành. Dưới đây là hướng dẫn tạo ghi chú cuộc họp trong Google Docs.

Hướng dẫn tạo ghi chú cuộc họp trong Google Docs

Bước 1:

Bạn mở tài liệu Google Docs để tạo ghi chú cuộc họp. Tiếp đến bạn nhập biểu tượng @ để lựa chọn tài liệu tạo mà Google Docs hỗ trợ.

Lúc này bạn sẽ thấy tùy chọn Bản ghi chú cuộc họp để sử dụng. Nhấn chọn để sử dụng tùy chọn này.

Tạo ghi chú cuộc họp trên Google Docs

Bước 2:

Tiếp tục bạn sẽ thấy cuộc họp đã được lên lịch trong Google Calendar. Bạn nhấn vào cuộc họp mình muốn tạo bản ghi chú.

Cuộc họp trong Google Calendar

Bước 3:

Ngay sau đó ở cạnh phải màn hình sẽ có tùy chọn muốn đính kém bản ghi chú này vào cuộc họp hay không. Bạn có thể nhấn Đính kèm để thêm bản ghi chú này vào cuộc họp trong Google Calendar.

Đính kèm bản ghi chú vào cuộc họp Google Calendar

Giao diện mẫu ghi chú cuộc họp trên Google Docs như hình dưới đây. Bạn điền nội dung cho từng mục để tạo ghi chú cho cuộc họp.

Nhập ghi chú cuộc họp Google Docs

Phần Mục hành động bạn tạo danh sách và khi đã thực hiện xong thì tích chọn vào ô để gạch ngang nội dung.

Nội dung danh sách trong cuộc họp Google Docs

Bước 4:

Để chuyển ghi chú cuộc họp này vào email, bạn nhấn vào biểu tượng email cạnh nội dung ghi chú.

Chuyển ghi chú cuộc họp Google Docs vào email

Ngay sau đó giao diện Gmail hiển thị với nội dung ghi chú mà bạn đã tạo. Bạn chỉnh sửa lại email và sau đó gửi cho người khác nếu cần.

Gửi ghi chú cuộc họp Google Docs vào email

Bước 5:

Bây giờ khi bạn truy cập vào giao diện Google Calendar và sẽ thấy ghi chú cuộc họp được đính kèm để bạn mở ngay trong giao diện Google Docs khi cần.

Hiển thị ghi chú cuộc họp trong Google Calendar

Video hướng dẫn tạo ghi chú cuộc họp trên Google Docs

Thứ Ba, 09/01/2024 08:44
51 👨 777
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Google Docs