Cách chuyển độ C sang độ F trong Excel

Mặc định chúng ta sẽ luôn viết ký hiệu độ C trong Excel nhưng một vài trường hợp theo yêu cầu của tài liệu mà bạn cần viết độ F như trong tài liệu kỹ thuật, tài liệu chuyên môn,... Khi đó bạn có thể chuyển độ C sang độ F trong Excel bằng công thức hoặc hàm trong Excel với cách thực hiện vô cùng đơn giản. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn bạn cách chuyển độ C sang độ F trong Excel.

Chuyển độ C sang độ F trong Excel bằng công thức

Trước hết bạn phải nhớ 0 °C = 32 °F, mỗi 1 độ C tăng thêm + 1,8 độ F và mỗi 1 độ C giảm đi – 1,8 độ F. Công thức chuyển độ C sang độ F trong Excel là số độ F = Số độ C * 1.8 + 32.

Bạn nhập công thức tính vào ô sau đó nhấn Enter để được kết quả.

Công thức chuyển độ C sang F trên Excel

Kết quả chúng ta được độ F như hình dưới đây. Bạn kéo ô kết quả đầu tiên xuống những ô còn lại để hoàn thành bảng đổi độ C sang độ F trong Excel.

Chuyển độ C sang F trên Excel bằng công thức

Cách chuyển độ C sang độ F trong Excel bằng hàm Convert

Chúng ta có công thức hàm Convert= CONVERT (Number, From_Unit, To_Unit). Trong đó:

  • Number: là giá trị được chuyển đổi
  • From_Unit: đơn vị cần chuyển đổi
  • To_Unit: đơn vị chuyển đổi

Bạn nhập công thức hàm vào bảng dữ liệu trong Excel để đổi. Các đơn vị sử dụng trong hàm Convert phải đặt trong cặp dấu ngoặc kép như hình.

Hàm Convert trong Excel

Sau đó chúng ta nhấn Enter và bạn cũng nhìn thấy kết quả độ F được đổi từ độ C sang.

Hàm Convert trong Excel chuyển độ C sang độ F

Cuối cùng chúng ta cũng chỉ cần kéo ô kết quả đầu tiên xuống những ô còn lại để hiển thị như hình dưới đây.

Chuyển độ C sang độ F Excel bằng hàm

Thứ Tư, 21/02/2024 21:34
31 👨 129
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Excel