Cách cắt ảnh hình tròn trong Google Docs

Cắt ảnh hình tròn trong Google Docs sẽ không đơn giản như thao tác cắt ảnh trong Google Docs, không thể sử dụng tính năng cắt ảnh sẵn có để thu nhỏ kích thước của hình ảnh. Theo đó người dùng sẽ phải sử dụng tới công cụ vẽ trong Google Docs, từ đó cắt ảnh hình tròn và chèn vào Docs. Tuy nhiên cách thực hiện rất đơn giản theo bài hướng dẫn dưới đây.

Hướng dẫn cắt ảnh hình tròn trong Google Docs

Bước 1:

Tại giao diện Google Docs chúng ta nhấn vào mục Chèn rồi chọn Bản vẽ > Mới để tạo file vẽ mới lên.

Tạo bản vẽ mới trong Docs

Bước 2:

Chuyển sang giao diện mới người dùng nhấn vào biểu tượng hình ảnh để chèn ảnh vào giao diện Bản vẽ này.

Chèn ảnh trong Docs

Bước 3:

Sau khi tải được ảnh lên giao diện Bản vẽ, người dùng tiếp tục nhấn vào biểu tượng cắt trong thanh công cụ ở bên trên. Tiếp tục bạn lựa chọn vào Hình dạng rồi chọn hình dạng oval để cắt hình ảnh.

Chọn hình cắt ảnh trong Docs

Bước 4:

Lúc này hiển thị khung để cắt hình ảnh. Chúng ta sẽ điều chỉnh để chuyển khung mờ thành hình tròn và cắt ảnh. Bạn có thể điều chỉnh kích thước của hình tròn, vị trí hình ảnh muốn cắt để lựa chọn vùng muốn cắt ảnh thành hình tròn theo ý.

Nếu ưng ý vùng cắt thì nhấn Enter để cắt ảnh thành hình tròn theo khung đã thiết lập.

Chỉnh khung cắt ảnh trong Docs

Bước 5:

Sau khi đã có được ảnh hình tròn, bạn nhấn tiếp vào Lưu và đóng để chèn ảnh hình tròn này vào tài liệu của Docs.

Lưu ảnh trong Docs

Bước 6:

Như vậy chúng ta đã cắt ảnh hình tròn trong Google Docs. Trong trường hợp bạn muốn chỉnh sửa lại thì nhấn vào ảnh rồi chọn Chỉnh sửa.

Chỉnh sửa ảnh trong Docs

Chuyển lại giao diện Bản vẽ, người dùng có thể thay đổi lại ảnh theo ý mình, chẳng hạn tạo viền cho hình ảnh bằng công cụ như hình. Chỉnh xong cũng nhấn Lưu và Đóng để áp dụng thay đổi mới.

Tạo viền cho ảnh trong Docs

Video hướng dẫn cắt ảnh hình tròn trong Google Docs

Thứ Sáu, 08/04/2022 09:06
31 👨 832
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Google Docs