Cách gộp bảng và tách bảng trong Google Docs

Gộp bảng và tách bảng trong Google Docs không có sẵn tùy chọn như tách bảng và nối bảng Word, nên thao tác sẽ nhiều bước hơn nhưng không quá phức tạp hay khó khăn. Vì vậy quá trình gộp bảng trong Google Docs hay tách bảng trong Google Docs rất đơn giản. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn gộp bảng và tách bảng trong Google Docs.

Hướng dẫn gộp bảng trong Google Docs

Bước 1:

Trước hết chúng ta sẽ cần có 2 bảng cần gộp thành một trong Docs. Trong trường hợp bảng thứ 2 có tiêu đề bảng tương tự như bảng 1 thì có thể xóa dòng tiêu đề bằng tùy chọn Xóa dòng.

Xóa tiêu đề bảng 1

Bước 2:

Tiếp chúng ta sẽ chèn một hàng trong bảng đầu tiên. Click chuột phải tại dòng cuối cùng của bảng đầu tiên, chọn Chèn hàng bên dưới để thêm 1 hàng cuối của bảng. Bạn lặp lại thao tác này đến khi đủ số hàng cần thêm cho bảng.

Chèn 1 hàng trong bảng đầu tiên

Bước 3:

Bôi đen toàn bộ bảng thứ 2, rồi chọn tiếp Chỉnh sửa và chọn vào Cắt.

Cắt bảng thứ 2

Đặt chuột vào vị trí bạn sẽ dán bảng thứ 2 vào bảng thứ nhất rồi nhấn tiếp Chỉnh sửa, chọn vào Dán.

Dán bảng thứ 2 vào bảng 1

Kết quả 2 bảng đã được gộp thành một bảng như hình dưới đây.

Gộp 2 bảng thành 1

Hướng dẫn tách bảng trong Google Sheets

Bước 1:

Tại bảng tổng muốn tách, bạn cần bôi đen vùng muốn tách bảng, chẳng hạn ở đây sẽ tách 2 dòng cuối thành một bảng riêng biệt.

Khoanh vùng muốn tách

Bước 2:

Sau khi đã bôi đen bạn chỉ cần kéo xuống vị trí bên dưới để tách chúng ra. Bạn sẽ nhìn thấy trỏ chuột màu xanh để xác định thao tác tách bảng Google Docs.

Kéo vùng muốn tách

Bước 3:

Kết quả 2 dòng cuối cùng ở bảng đã được tách thành bảng thứ 2 và để trống 2 dòng cuối ở bảng đầu tiên.

Tách bảng trong Docs

Cuối cùng bạn bôi đen 2 dòng trống ở bảng đầu tiên để xóa nếu cần. Bôi đen vùng cần xóa rồi nhấn chuột phải chọn Xóa 2 hàng.

Xóa hàng thừa trong bảng

2 bảng Google Docs đã được tách hoàn chỉnh như dưới đây.

Tách 1 bảng thành 2 trong Docs

Video hướng dẫn gộp và tách bảng trong Google Docs

Thứ Sáu, 11/03/2022 09:02
31 👨 1.870
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Google Docs