Cách sửa lỗi các mục trong menu ngữ cảnh bị mất khi chọn hơn 15 file trong Windows

Khi bạn chọn hơn 15 file trong File Explorer và nhấp chuột phải vào file, các mục menu ngữ cảnh Open, Print, Edit sẽ bị mất theo mặc định trong Windows. Đây là do thiết kế. Các mục menu ngữ cảnh này sẽ không xuất hiện nếu chọn nhiều hơn 15 mục để tránh vô tình thực hiện các tác vụ này trên một số lượng lớn file.

Nếu muốn, bạn có thể chỉ định Windows xóa các mục menu ngữ cảnh này khi hơn 1 đến 15 mục được chọn hoặc không bao giờ xóa các mục menu ngữ cảnh này cho dù có bao nhiêu file được chọn.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sửa các mục menu ngữ cảnh Open, Print, Edit bị thiếu khi hơn 15 file được chọn trong File Explorer trong Windows 7, Windows 8 hoặc Windows 10.

Cách sửa lỗi các mục trong menu ngữ cảnh bị mất khi chọn hơn 15 file trong Windows

Đây là cách thực hiện:

1. Nhấn phím Win + R để mở Run, nhập regedit vào Run và nhấn OK để mở Registry Editor.

2. Điều hướng đến key bên dưới trong ngăn bên trái của Registry Editor.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
Điều hướng đến key trên
Điều hướng đến key trên

3. Trong ngăn bên phải của key Explorer, nhấp đúp vào DWORD MultipleInvokePromptMinimum để sửa đổi nó.

Lưu ý: DWORD MultipleInvokePromptMinimum không có sẵn theo mặc định.

Nếu bạn không có DWORD MultipleInvokePromptMinimum, hãy nhấp chuột phải vào khoảng trống trong ngăn bên phải của key Explorer, nhấp vào New, nhấn vào DWORD (32-bit) Value, nhập MultipleInvokePromptMinimum làm tên và nhấn nút Enter.

4. Chọn Decimal, nhập một số bên dưới bạn muốn và nhấn OK.

  • Nhập một số từ 1 đến 15 để khi nhiều hơn số lượng file này được chọn, các mục menu ngữ cảnh Open, Print, Edit sẽ bị xóa.
  • Nhập một số từ 16 trở lên sẽ không ngăn các mục menu ngữ cảnh Open, Print, Edit hiển thị cho dù có bao nhiêu file được chọn.
Chọn Decimal và nhập 1 con số
Chọn Decimal và nhập 1 con số

5. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng Registry Editor nếu muốn.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Sáu, 04/06/2021 18:03
51 👨 338
0 Bình luận
Sắp xếp theo