Cách boot Windows Server 2016 vào Safe Mode

Hướng dẫn này giới thiệu 2 phương thức để boot Windows Server 2016 vào Safe Mode:

  • Boot Windows Server 2016 vào Safe Mode từ bên trong Windows
  • Boot Windows Server 2016 vào Safe Mode từ Recovery Environment

Dưới đây là các bước chi tiết cho từng phương pháp.

1. Boot Windows Server 2016 vào Safe Mode từ bên trong Windows

Sử dụng phương pháp này nếu bạn có thể boot và đăng nhập vào Windows. Phương pháp này hữu ích nếu bạn cần thực hiện một số tác vụ nhất định từ Safe Mode.

Dưới đây là các bước cần làm:

Nhấn logo Win và phím R để mở lệnh Run.

Trong Run, nhập MSConfig và bấm OK.

Khi công cụ Microsoft System Configuration mở, bấm vào tab Boot. Sau đó, trên Boot options, chọn hộp bên cạnh Safe boot và tích vào Minimal (mặc định). Khi bạn hoàn thành, nhấp vào Apply > OK.

Chọn hộp bên cạnh Safe boot và tích vào Minimal
Chọn hộp bên cạnh Safe boot và tích vào Minimal

Khởi động lại server.

Khởi động lại server
Khởi động lại server

Khi server khởi động lại, hãy đăng nhập, bạn sẽ thấy rằng nó hiện đang ở Safe Mode.

Server hiện đang ở Safe Mode
Server hiện đang ở Safe Mode

Khi kết thúc với Safe Mode, hãy mở lại MSConfig, vào tab Boot và bỏ chọn Safe boot. Nhấn OK. Sau đó khởi động lại server ở chế độ bình thường.

Cảnh báo!

Nếu bạn không hoàn nguyên cấu hình của mình với tác vụ cuối cùng này, máy tính sẽ tiếp tục khởi động vào Safe Mode!

2. Boot Windows Server 2016 vào Safe Mode từ Recovery Environment

Phương pháp thứ hai để boot Windows Server 2016 vào Safe Mode là thông qua Recovery Environment. Sử dụng phương pháp này nếu server của bạn bị hỏng và không thể boot.

Dưới đây là các bước cần làm:

Boot Windows Server 2016 vào Recovery Environment.

Khi bạn đến màn hình Choose an option, bấm Troubleshoot. Sau đó tiến hành phần còn lại bên dưới.

Khi bạn đến màn hình Choose an option, bấm Troubleshoot
Khi bạn đến màn hình Choose an option, bấm Troubleshoot

Ở màn hình Advanced options, chọn Startup Settings.

Khi màn hình Startup Settings mở ra, bấm vào Restart.

Server sẽ khởi động lại và hiển thị Advanced Boot Options.

Server sẽ khởi động lại và hiển thị Advanced Boot Options
Server sẽ khởi động lại và hiển thị Advanced Boot Options

Sử dụng các phím mũi tên lên/xuống để chọn một tùy chọn Safe Mode. Để boot vào tùy chọn đó, bấm Enter trên bàn phím.

Thứ Năm, 30/07/2020 15:35
52 👨 958
0 Bình luận
Sắp xếp theo