Cách biến Raspberry Pi thành điểm truy cập không dây

Bạn đang tìm cách tạo nhiều điểm truy cập trong nhà mà không có bất kỳ vấn đề nào về độ trễ và việc kết nối thường liên quan đến vấn đề sử dụng WiFi extender, đúng không? Trong bài viết này, bạn sẽ học cách biến Raspberry Pi thành điểm truy cập không dây.

Khi điểm truy cập không dây hoạt động, bất kỳ ai có mật khẩu đều có thể kết nối với Raspberry Pi như thể đó là một router mini, lý tưởng cho tất cả mọi người từ những chủ quán cà phê muốn cung cấp cho khách hàng WiFi miễn phí, đến các nhà tuyển dụng, những người cần tạo một mạng riêng cho nhân viên hoặc thậm chí một người thích ý tưởng có nhiều mạng WiFi tại nhà!

Những thứ cần chuẩn bị

Để hoàn thành hướng dẫn này, bạn sẽ cần:

  • Raspberry Pi 3/4 chạy Raspbian. Nếu không có Raspbian, bạn có thể lấy phiên bản mới nhất và flash nó bằng Etcher.
  • Cáp nguồn tương thích với Raspberry Pi
  • Bàn phím ngoài và cách gắn nó vào Raspberry Pi
  • Cáp HDMI hoặc micro HDMI, tùy thuộc vào model Raspberry Pi
  • Màn hình ngoài
  • Cáp Ethernet. Vì mục đích là biến Raspberry Pi thành điểm truy cập không dây, nên bạn sẽ cần kết nối qua Ethernet chứ không phải WiFi. Điều này cũng có nghĩa là không thể sử dụng Raspberry Pi 2 hoặc Raspberry Pi Zero, vì chúng bị thiếu cổng Ethernet hoặc card mạng không dây.

Bắt đầu: Thiết lập Raspberry Pi

Để bắt đầu, hãy kết nối tất cả các thiết bị ngoại vi với Raspberry Pi, bao gồm cả cáp Ethernet.

Kết nối tất cả các thiết bị ngoại vi với Raspberry Pi
Kết nối tất cả các thiết bị ngoại vi với Raspberry Pi

Khi Raspberry Pi boot xong, bạn nên kiểm tra xem mình có đang chạy phiên bản Raspbian mới nhất hay không. Hãy khởi chạy Terminal bằng cách nhấp vào biểu tượng ứng dụng trên thanh công cụ. Gõ lệnh sau:

sudo apt-get update

Nhấn Enter trên bàn phím và chờ lệnh thực thi.

Nhập lệnh tiếp theo và nhấn Enter một lần nữa:

sudo apt-get upgrade

Sau khi nâng cấp, tốt nhất là khởi động lại Raspberry Pi để mọi thay đổi hệ thống có hiệu lực. Chạy lệnh sau:

reboot

Cài đặt các plugin hostapd, dnsmasq và tường lửa

Hãy cài đặt hostapd (host access point daemon), đây là gói phần mềm có thể chuyển đổi card giao tiếp mạng (Network Interface Card) thành điểm truy cập.

Để cài đặt hostapd trên Raspberry Pi, hãy mở Terminal và chạy lệnh sau:

sudo apt install hostapd

Kích hoạt điểm truy cập không dây và thiết lập để nó tự chạy khi khởi động:

sudo systemctl unmask hostapd
sudo systemctl enable hostapd

Tiếp theo, cài đặt dnsmasq, cung cấp Domain Name System (DNS) caching và Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server được thiết kế cho các mạng nhỏ.

Để cài đặt gói phần mềm này, hãy chạy lệnh sau trong Terminal:

sudo apt install dnsmasq

Cuối cùng, hãy cài đặt netfilter-persistentiptables-persistent, 2 plugin chịu trách nhiệm lưu và load các quy tắc tường lửa trên Raspberry Pi:

sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt install -y netfilter-persistent iptables-persistent

Chỉ định một địa chỉ IP tĩnh

Dynamic Host Configuration Protocol server yêu cầu một địa chỉ IP tĩnh, vì vậy trong phần này, bạn sẽ cấu hình một IP tĩnh cho Raspberry Pi.

Để bắt đầu, hãy chạy lệnh sau trong Terminal:

sudo nano /etc/dhcpcd.conf

Raspbian sẽ mở file cấu hình cho dhcpcd. Cuộn xuống dưới cùng của file này và thêm các dòng sau:

interface wlan0
static ip_address=192.168.4.1/24
nohook wpa_supplicant

Lưu các thay đổi bằng cách nhấn Ctrl+O, theo sau là Ctrl+X.

Cho phép định tuyến

Điểm truy cập Raspberry Pi hiện đang chạy mạng không dây độc lập của riêng mình. Tuy nhiên, nếu bạn muốn cho phép khách hàng truy cập vào máy tính trên mạng Ethernet của mình, thì bạn sẽ cần phải kích hoạt tính năng định tuyến.

Để cho phép định tuyến, hãy tạo file routed-ap.conf bằng cách sử dụng lệnh sau:

sudo nano /etc/sysctl.d/routed-ap.conf

Lệnh này tạo ra file routed-ap.conf và mở nó để chỉnh sửa trong trình soạn thảo Nano. Trong trình soạn thảo văn bản, gõ như sau:

net.ipv4.ip_forward=1

Lưu các thay đổi.

Thêm quy tắc tường lửa mới vào Raspberry Pi bằng cách chạy lệnh sau:

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

Cuối cùng, sử dụng netfilter-persistent để đảm bảo quy tắc mới được load khi khởi động:

sudo netfilter-persistent save

Cấu hình service DHCP và DNS

Gói dnsmasq cung cấp một file cấu hình mặc định, nhưng bạn không cần tất cả các tùy chọn có trong file này.

Để làm cho mọi việc dễ dàng hơn, hãy đổi tên file cấu hình mặc định dnsmasq. Và tạo một file thay thế hoàn toàn trống.

Sau đó mở file dnsmasq.conf mới này trong trình soạn thảo Nano và chỉ thêm các tùy chọn cấu hình thực sự cần.

Để bắt đầu, hãy chạy các lệnh Terminal sau:

sudo mv /etc/dnsmasq.conf /etc/dnsmasq.conf.orig
sudo nano /etc/dnsmasq.conf

Thêm các tùy chọn cấu hình sau:

interface=wlan0
dhcp-range=192.168.4.2,192.168.4.20,255.255.255.0,24h
domain=wlan
address=/gw.wlan/192.168.4.1

Lưu các thay đổi.

Tạo tên mạng và mật khẩu

Cấu hình điểm truy cập không dây bằng cách chỉnh sửa file cấu hình hostapd.

Để mở file này và chỉnh sửa, hãy chạy lệnh sau:

sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf

Thêm một số thông tin cho điểm truy cập không dây, bao gồm đặt tên và bảo mật bằng mật khẩu. Để giúp bảo vệ điểm truy cập, mật khẩu phải có 8 ký tự trở lên, kết hợp của các chữ cái, số và ký hiệu.

Hướng dẫn này tạo một điểm truy cập có tên là NetworkName với mật khẩu PassphrasePassphrase. Nhưng hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng thứ gì đó an toàn hơn cho mạng của mình!

interface=wlan0
ssid=NetworkName
hw_mode=g
channel=7
macaddr_acl=0
auth_algs=1
ignore_broadcast_ssid=0
wpa=2
wpa_passphrase=PassphrasePassphrase
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP
rsn_pairwise=CCMP

Lưu các thay đổi.

Kết nối với điểm truy cập không dây

Xin chúc mừng, bạn đã biến Raspberry Pi thành một điểm truy cập không dây.

Để xác minh rằng mọi thứ đều hoạt động chính xác, bạn nên khởi động lại Raspberry Pi và kiểm tra xem có thể kết nối được với điểm truy cập sau khi khởi động lại này không.

Khi Raspberry Pi đã được khởi động lại, hãy lấy bất kỳ thiết bị hỗ trợ WiFi nào và quét các mạng không dây gần đó. Bạn sẽ thấy một mạng có tên bạn đã chỉ định trong file hostapd.conf của Raspberry Pi.

Mạng với tên đã chỉ định sẽ xuất hiện
Mạng với tên đã chỉ định sẽ xuất hiện

Hãy thử kết nối với mạng này và bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu. Nhập cụm mật khẩu từ file hostapd.conf và sau một lát, bạn sẽ được kết nối thành công với điểm truy cập không dây của mình.

Nhập cụm mật khẩu từ file hostapd.conf
Nhập cụm mật khẩu từ file hostapd.conf

Bây giờ, bạn có thể lướt Internet trên thiết bị hỗ trợ WiFi như thể nó được kết nối trực tiếp với router.

Thứ Ba, 16/06/2020 09:13
51 👨 1.393
0 Bình luận
Sắp xếp theo