50 thủ thuật Registry giúp bạn trở thành "hacker" Windows 7/Vista thực thụ (Phần 3)

Thêm Registry Editor vào Control Panel, ấn Driver....

Windows 7 và Vista cũng có phím tắt Windows + X tương tự như trên các phiên bản Windows khác. Chẳng hạn như Windows + E để mở Explorer hay Windows + D để mở màn hình Desktop....

9. Kill màn hình chết chóc màu xanh bằng 3 tổ hợp phím

Để kích hoạt tính năng này, đầu tiên bạn mở regedit, sau đó điều hướng đến một trong số các key dưới đây, phụ thuộc vào loại bàn phím của bạn:

USB Keyboard

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdhid\Parameters

PS/2 Keyboard

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters

 Kill màn hình chết chóc màu xanh

Tiếp theo kích chuột phải vào khung bên phải và thêm một key DWORD mới, đặt tên cho key này là CrashOnCtrlScroll và thiết lập giá trị trong Value data là 1.

Khởi động lại máy tính của bạn, trong quá trình khởi đọng bạn có thể kích hoạt màn hình chết chóc màu xanh bằng cách sử dụng phím tắt: giữ phím Ctrl và kích 2 lần Scroll Lock.

Khởi động lại máy tính của bạn

Để gỡ bỏ tính năng này, bạn chỉ cần xóa key registry sau đó khởi động lại máy tính của bạn một lần nữa.

10. Thêm trình Registry Editor vào Control Panel

Chỉ cần tải file AddRegeditToControlPanel Registry Hack chỉnh sửa sẵn về máy, giải nén và cài đặt là xong.

Tải AddRegeditToControlPanel Registry Hack về máy và cài đặt tại đây.

- Trên Windows 7 hoặc Windows Vista:

Sau khi cài đặt xong file AddRegeditToControlPanel Registry Hack, mở Control Panel rồi chọn System and Maintenance.

System and Maintenance

Lúc này bạn sẽ nhìn thấy Registry Editor ở cuối danh sách.

Registry Editor

Hoặc bạn có thể tìm kiếm trên khung Search Start menu:

Registry Editor

- Trên Windows XP:

Sau khi cài đặt xong bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng mới xuất hiện trên Control Panel.

Windows XP

11. Vô hiệu hóa phím tắt Windows +X trên Windows 7 hoặc Windows Vista

Windows 7 và Vista cũng có phím tắt Windows + X tương tự như trên các phiên bản Windows khác. Chẳng hạn như Windows + E để mở Explorer hay Windows + D để mở màn hình Desktop.... Giả sử trong trường hợp nếu muốn vô hiệu hóa các phím tắt này bạn có thể thực hiện theo các bước dưới đây:

11.1. Chỉnh sửa trình Regisry bằng tay

Mở regedit.exe thông qua khung Search Start Menu, sau đó trên giao diện trình Registry bạn điều hướng theo key:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Tại đây bạn tiến hành tạo một value DWORD 32-bit và đặt tên cho value này là NoWinKeys. Thiết lập giái trị cho value này là 1, sau đó đăng xuất và tiến hành đăng nhập lại để áp dụng thay đổi.

Vô hiệu hóa phím tắt Windows +X trên Windows 7 hoặc Windows Vista

11.2. Tải trình Registry chỉnh sửa sẵn

Tải DisableWinKeys Registry Hack về máy, giải nén file và cài đặt tại đây.

Nếu muốn vô hiệu hóa phím tắt Windows +X, bạn kích đúp chuột vào fiel NoWinKeys.reg.

Nếu muốn kích hoạt lại phím tắt Windows +X, kích đúp chuột vào file RestoreWinKeys.reg là xong.

Cuối cùng đăng xuất rồi đăng nhập lại để áp dụng thay đổi.

12. Ẩn Driver trên máy tính Windows 7 và Windows Vista

12.1.Cấu hình ẩn Driver

 ẩn Driver

Mở Regedit.exe thông qua khung Search Start Menu. Sau đó trên giao diện trình Registry bạn điều hướng theo key:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Nếu key Explorer không tồn tại bạn kích chuột phải vào Policies, sau đó chọn New key và đặt tên cho key mới này là Explorer.

Explorer

Tiếp theo kích chuột phải vào khung bên phải rồi tạo một value DWORD 32-bit mới và đặt tên cho value này là NoDriver.

Value này là 1 số 32 bit, các bit được sắp xếp theo thứ tự ngược lại các value để ẩn 1 Driver. Chẳng hạn nếu muốn ẩn ổ A và ổ F, bạn có thể sắp xếp như sau:

Value ẩn driver

Chuyển đổi 100001 thành số thập phân, ta được kết quả cuối cùng là 33 hoặc giá trị hex của 0x21. Kích đúp chuột vào key trên trình Registry Editor, chọn Decimal và nhập 33 vào khung Value.

 Decimal

12.2. Gỡ cài đặt Tweak

Để vô hiệu hóa tweak, rất đơn giản bạn chỉ cần xóa key registry NoDriver.

13. Thêm Recycle Bin vào My Computer trên Windows 7 hoặc Windows Vista

Nếu muốn thêm Recycle Bin vào giao diện My Computer, bạn có thể thực hiện theo các bước dưới đây:

 thêm Recycle Bin vào giao diện My Computer

13.1. Chỉnh sửa Registry bằng tay để thêm Recycle Bin

Mở Regedit.exe thông qua khung Search Start Menu hoặc thông qua cửa sổ lệnh Run. Sau đó trên giao diện trình Registry bạn điều hướng theo key:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace

Tiếp theo kích chuột phải vào key NameSpace để tạo một key mới.

NameSpace

Đặt tên cho key là {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}:

Đặt tên cho key là {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

Từ giờ bạn có thể nhấn phím F5 để mở hoặc đóng Recycle Bin trên giao diện My Computer.

nhấn phím F5 để mở hoặc đóng Recycle Bin trên giao diện My Computer

13.2. Tải trình Registry chỉnh sửa sẵn

Chỉ cần tải file ZIP Add Recycle Bin Registry Hack về máy và giải nén, sau đó kích đúp chuột vào file AddRecycleBinToMyComputer.reg đẻ thêm Recycle Bin hoặc kích đúp chuột vào file RemoveRecycleBinToMyComputer.reg đẻ xóa bỏ Recycle Bin.

Tải file ZIP Add Recycle Bin Registry Hack về máy và cài đặt tại đây.

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Ba, 03/05/2016 09:37
31 👨 2.609
0 Bình luận
Sắp xếp theo