Chuyển đổi trang HTML sang PDF trong Ubuntu

Quản Trị Mạng - Một công cụ rất có tên wkhtmltopdf, là một công cụ được phân phối hoàn toàn miễn phí cho phép bạn chuyển đổi các trang HTML sang định dạng đuôi PDF. Khi bạn cần đến nó thì nó thực sự sẽ rất hữu ích cho công việc của bạn. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem cách cài đặt và sử dụng nó như thế nào.

(Ảnh minh họa)Khi nó vẫn chưa có bản cài đặt nhị phân thì bạn sẽ cần phải biên dịch nó.

Yêu cầu:

- QT 4.4 hoặc cao hơn
- CMake 1.6 hoặc cao hơn
- Subvertion

Trên Ubuntu các bạn làm theo các bước sau để cài đặt những công cụ được yêu cầu để biên dịch:

# sudo apt-get update
# sudo apt-get install libqt4-dev qt4-dev-tools build-essential cmake

Bây giờ kiểm tra bản mã mới nhất cho ứng dụng từ kho SVN của project này.

Tiếp theo, tiến hành xây dựng và biên dịch nó:

# cd wkhtmltopdf
# cmake -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr
# make
# sudo make install

Khi bạn đã hoàn tất các bước trên thì việc sư rdụng wkhtmltopdf thì rất đơn giản. Để chuyển đổi một trang web từ dạng html sang định dạng PDF, tất cả những việc bạn cần làm là chạy dòng lệnh sau:

# wkhtmltopdf http://www.simplehelp.net simplehelp.pdf

Câu lệnh trên sẽ truy cập vào trang web http://www.simplehelp.net và tạo một tài liệu pdf với tất cả nội dung của nó. Theo như câu lệnh trên bạn phải có kết nối internet để có thể thực hiện được công việc này. Bạn cũng có thể thay đổi câu lệnh trên để chuyển đổi một file html lưu trữ trong máy của bạn sang văn bản PDF.

# wkhtmltopdf /home/calvin/sevenacross.html sevenacross.pdf

Ngoài ra, wkhtmltopdf còn có một vài tùy chọn cho phép bạn tạo tài liệu PDF trong chế độ Portrait hoạc Landscape.

Thứ Hai, 11/01/2010 13:13
31 👨 1.843
0 Bình luận
Sắp xếp theo