Chèn Video, Audio Điều khiển bằng WMP trong PowerPoint

Việc chèn audio và video vào powerpoint được thực hiện khá dễ bằng menu Insert > Movies And Sounds. Tuy nhiên cách trên có nhược điễm là bạn không thể điều khiển file theo ý của mình được. Trong trường hợp bạn dùng chương trình bắt hình và lưu thành file video và nhúng vào PowerPoint để thuyết trình hay để hướng dẫn thực hiện một tác vụ cụ thể.

Để khắc phục việc trên, microsoft cho bạn một add in vào PowerPoint để bạn có thể thêm vào File Trình Diễn Đối tượng WMP để điều khiển file audio và video. Bạn có thể download add in trên (miễn phí) tại địa chỉ
http://download.microsoft.com/download/powerpoint2002/utility/1/w9x2kmexp/en-us/wmp_ppt.exe.


Yêu cầu: Máy của bạn phải có PowerPoint phiên bản 2000 trở nên và WMP 6.4 trở lên.

Sau khi download, bạn giải nén vào thư mục cài đặt Office (thông thường là C:\Program Files\Microsoft Office\Office)
Set lại Macro ở mức trung bình bằng cách vào Tools >Macro > security. Sau đó chọn vào Medium.Nhấn OK.

Trên menu Tools > add ins > Add New. Chỉ tới đường dẫn của file Wmp.ppa. Nhấn Ok. Sau đó nhấn I AGREE để chấp nhận sữ dụng ADD Ins này.

Sau lần khởi động PowerPoint đầu tiên, một hộp thoại hiển thị, bạn chọn vào Enable macros.

Vậy là bạn đã cài đặt xong Add ins. Để sử dụng Add Ins Này, bạn khởi động PowerPoint. Vào menu Insert >movies and Sounds.Bạn sẽ thấy có thêm một menu là Movie Using Windows Media Player...

Bạn click chọn để chèm thêm File. File này (audio hay video) sẽ được điều khiển bằng WMP và có đầy đủ các menu như khi bạn play file trên WMP.

Sau khi chọn file,có ba lựa chọn cho bạn:

Lựa chọn 1: lựa chọn này cho bạn tự động play file khi bạn thực hiện việc trình diễn slide.

Lựa chọn 2: lựa chọn này cho bạn trình diễn file ở dạng toàn màn hình(full Screen).

Lựa chọn 3: lụa chọn này sẽ copy file bạn liên kết vào ngay thư mục bạn lưu file PPT.

Nhấn Finish đễ hoàn tất.

Giờ thì bạn có thể điều khiển âm thanh, video ngay chính trên PowerPoint bằng chính WMP rồi đó.

Email: dinhdn@mobifone.com.vn

Thứ Năm, 20/09/2018 14:54
31 👨 3.914
0 Bình luận
Sắp xếp theo