Cấu hình Window Mail kết nối với Yahoo Mail Plus

Chúng tôi đã nhận được rất nhiều e-mail hỏi cách cấu hình Window Mail kết nối với tài khoản của Yahoo Mail. Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn từng bước cách nối kết tới dịch vụ e-mail phổ biến Yahoo Mail Plus. Trước khi bắt đầu, hãy chú ý rằng dịch vụ Yahoo Mail không hỗ trợ POP3 và bạn sẽ phải đăng kí một tài khoản Yahoo Mail Plus để sử dụng đặc tính này.

Khởi động Window Mail vào Tools -> Acounts.

Kích Add để tạo tài khoản e-mail.

Chọn E-mail Account rồi nhấn Next.

Điền tên bạn rồi nhấn Next.

Điền địa chỉ e-mail rồi nhấn Next.

Chọn POP3 ở mục e-mail server. Nhập “pop.mail.yahoo.com” vào Incoming mail và nhập “smtp.mail.yahoo.com” vào outgoing mail. Hãy nhớ kích chọn “Outgoing server requires authentication”. Nhấn Next.

Nhập username không có phần đuôi “@.yahoo.com” và password. Hãy chọn mục “Remember password” rồi kích Next.

Kiểm tra đã chọn “Do not download my e-mail” chưa rồi nhấn Finish.

Bây giờ bạn hãy chọn lại tài khoản vừa tạo của mình và nhấn Properties.

Tại tab “General” bạn nhập “Yahoo Mail Plus” làm tên tài khoản.

Tại tab “Advance” kiểm tra tùy chọn “SSL” cho SMTP và POP3. Nhập vào các cổng 465 và 995.

Kích chọn “Leave a copy of messages on server” và “Remove from server when deleted from Deleted Items”. Nhấn OK.

Giờ thì bạn đã có một tài khoản của riêng mình. Hãy nhấn nút Send/Receive để bắt đầu gửi và nhận thư.
Thứ Hai, 19/11/2007 09:09
21 👨 1.776
0 Bình luận
Sắp xếp theo