Sử dụng Tasker để tự động hóa điện thoại Android

Tasker cho Android cho phép bạn tự động hóa hầu như mọi thứ trên điện thoại. Thực hiện các cài đặt sau để tự động hóa 8 tác vụ của điện thoại Android.

Mở ứng dụng chơi nhạc khi cắm tai nghe

Tạo một hồ sơ Tasker mới bằng cách nhấp vào biểu tượng ''+''.

Nhấp vào dấu +

Chọn State từ menu và sau đó chọn Hardware. Trên cửa sổ bật lên chọn Headset plugged. Thoát cửa sổ.

Chọn Headset plugged

Chọn tên cho tác vụ.

Chọn New Task

Nhấn vào nút “+”. Chọn Apps, sau đó chọn Launch App. Chọn ứng dụng nghe nhạc Adnroid ưa thích.

Chọn ứng dụng ưa thích

Tắt chuông cuộc gọi đến khi xoay ngược điện thoại

Tạo một hồ sơ Tasker mới, nhưng lần này chọn State và sau đó chọn Sensor.

Chọn Sensor

Trên menu chọn Face Down. Quay trở lại.

Chọn Face Down

Đặt tên cho tác vụ. Nhấp vào nút ''+''. Chọn Audio, sau đó chọn Ringer Volume. Đặt mức âm lượng bằng không.

Đặt tên cho tác vụ

Mở các ứng dụng theo chuỗi

Tạo một hồ sơ Tasker mới và chọn Application. Danh sách các ứng dụng Android sẽ hiển thị trên màn hình kế tiếp. Chọn ứng dụng muốn mở đầu tiền. Quay lại màn hình chính.

Chọn ứng dụng muốn mở trước

Đặt tên cho Tasker profile. Nhấp lại vào nút “+”. Nhấp vào Choose App và sau đó chọn Launch App. Bây giờ chọn ứng dụng thứ hai muốn truy cập. Quay lại. Trên danh sách Tasker profile, nhấn và giữ ứng dụng thứ hai, chọn tùy chọn Move to Exit.

Chọn Application

Đặt tên tác vụ và nhấn vào nút “+”. Chọn Display, sau đó chọn Display Timeout. Bây giờ bạn có thể đặt thời gian phù hợp.

Gửi tin nhắn SMS khi sắp hết pin

Nếu trong trường hợp đi chơi, đi công tác điện thoại của bạn sắp hết pin mà bạn lại không có thiết bị sạc, bạn có thể gửi tin nhắn SMS để báo cho người nhà và bạn bè biết.

Tạo hồ sơ mới và chọn State.

Tiếp theo chọn Power và sau đó chọn Battery Level.

Chọn mức pin

Đặt mức pin bạn muốn Tasker gửi tin nhắn SMS và quay lại.

Chọn mức pin

Đặt tên cho tác vụ và nhấp vào nút “+”. Chọn Phone, sau đó chọn Compose SMS. Trên màn hình tiếp theo, soạn tin nhắn và danh sách người nhận.

Chọn người nhận

Tắt dữ liệu di động khi pin yếu

tạo profile mới và chọn State -> Power -> Battery Level. Tiếp theo cài đặt mức pin.

Chọn tên cho tác vụ và nhấn vào nút “+”. Trên màn hình tiếp theo, chọn Net -> Mobile Date -> Chọn On

Bật Mobile data

Bật cảnh báo khi có người có cố truy cập ứng dụng

Tạo một hồ sơ và chọn Application. Chọn tất cả các ứng dụng bạn muốn bảo mật. Quay lại. Đặt tên cho tác vụ. Nhấp vào nút “+”. Mở Options ->Alert -> Beep.

Đặt tên cho tác vụ

Tiếp theo tùy chỉnh các cài đặt như tần suất, thời lượng và biên độ

Tùy chỉnh các cài đặt

Bật WiFi khi mở Google Maps

Tạo một hồ sơ và chọn Application. Từ menu, chọn Google Maps Application. Đặt tên cho tác vụ và nhấp vào nút “+”. Mở Net -> Wifi.

Chọn Net

Trên màn hình tiếp theo, thay đổi trạng thái thành “On”.

Đổi Off thành On

Tắt xoay màn hình trong giờ đi ngủ

Tạo một hồ sơ mới và chọn Time. Chọn giờ đi ngủ. Chọn tên cho tác vụ và nhấp vào nút “+”. Chọn Display AutoRotate, và sau đó tắt nó đi.

Chọn Display AutoRotate

Xem thêm:

Chủ Nhật, 08/07/2018 11:30
31 👨 1.114