Cách xếp chồng tất cả các cửa sổ trong Windows 10

Trong Windows, bạn có thể sử dụng tùy chọn Cascade windows sắp xếp tất cả các cửa sổ đang mở để chồng lên nhau với các thanh tiêu đề hiển thị để bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi giữa các cửa sổ.

Nếu có nhiều màn hình, các cửa sổ đang mở của bạn chỉ có thể xếp chồng trên màn hình đang mở mà không ở trên màn hình khác. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách xếp chồng tất cả các cửa sổ trong Windows 10.

Dưới đây là hình ảnh các cửa sổ xếp chồng.

Các cửa sổ xếp chồng

1. Cách xếp chồng cửa sổ trong Windows 10

Để xếp chống cửa sổ, click chuột phải hoặc nhấn và giữ trên thanh Taskbar, sau đó click vào Cascade windows hoặc nhấn phím D. Nếu không muốn cửa sổ nào đó được xếp chồng bạn có thể thu nhỏ nó lại. Tính năng này chỉ xếp chồng các cửa sổ đang mở.

Chọn Cascade windows

2. Cách bỏ xếp chồng cửa sổ trong Windows 10

Để bỏ xếp chồng cửa sổ, click chuột phải hoặc nhấn và giữ trên thanh Taskbar, sau đó click vào Undo Cascade all windows hoặc nhấn phím U.

Click vào Undo Cascade all windows

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Tư, 17/07/2019 16:38
55 👨 9.303
0 Bình luận
Sắp xếp theo