Cách vô hiệu hóa bàn phím Ease of Access trên màn hình của Vista

Quản trị mạng - Windows Vista có một số tính năng tạo sự truy cập dễ dàng. Phải kể đến trong đó là tính năng bàn phím màn hình (on-screen), tính năng này cho phép bạn có thể đánh mà không cần sử dụng bàn phím thông thường. Trường hợp cụ thể của tôi, bàn phím màn hình đã cho phép tôi truy cập thanh ghi và fix một số vấn đề khi bàn phím hoàn toàn bị vô hiệu hóa.

Mặc dù vậy, nhìn chung tôi cũng chỉ muốn sử dụng bàn phím màn hình khi cần nó và muốn bắt bỏ và ẩn trong các khoảng thời gian khác. Khi tôi đã fix xong vấn đề về thanh ghi và khởi động lại máy tính, bàn phím đã làm việc trở lại nhưng tôi vẫn có bàn phím khác hiển thị sau khi khởi động và đăng nhập vào Windows Vista những lần sau.

Thực hiện theo các bước dưới đây sẽ vô hiệu hóa bàn phím màn hình và ẩn bàn phím này đi.

Kích Windows Vista Orb

Kích Control Panel

Kích Ease of Access Control Panel

Kích tùy chọn Ease of Access Center

Kích tùy chọn Use the computer without a mouse or keyboard

Remove hộp kiểm bên cạnh Use On-Screen Keyboard

Kích Apply và đóng cửa sổ

Sự truy vập bằng bàn phím màn hình lúc này sẽ biến mất. Nếu bạn thích kích hoạt tính năng này, hãy thực hiện các bước tương tự và tích vào hộp kiểm Use On-Screen Keyboard.

Thứ Hai, 15/12/2008 13:32
4,110 👨 5.731
0 Bình luận
Sắp xếp theo