Cách tạo trình thu thập thông tin trang web với Selenium

Thu thập thông tin trang web rất hữu ích để tự động hoá các tác vụ nhất định được thực hiện thường xuyên trên các trang web. Bạn có thể viết một trình thu thập thông tin để tương tác với một trang web.

Có một cách để tạo một trình thu thập thông tin web là sử dụng module python, framework scrapy. Hạn chế của phương pháp này là trình thu thập thông tin không hỗ trợ Javascript. Nó sẽ không hoạt động với những trang web sử dụng nhiều Javascript để quản lý giao diện người dùng. Đối với những trang web như vậy, bạn có thể viết trình thu thập thông tin sử dụng Google Chrome và do đó có thể xử lý Javascript giống như người dùng thông thường sử dụng.

Tự động hóa Google Chrome bằng công cụ được gọi là Selenium. Đây là một thành phần của phần mềm nằm giữa chương trình và trình duyệt, giúp người dùng chuyển hướng trình duyệt thông qua chương trình. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ quá trình tự động hóa Google Chrome. Các bước nói chung bao gồm:

  • Thiết lập Selenium
  • Sử dụng Google Chrome Inspector để xác định các phần của trang web
  • Viết một chương trình Java để tự động hóa Google Chrome

Bài viết cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc Google Mail từ Java. Mặc dù Google cung cấp API (Giao diện lập trình ứng dụng - Application Programming Interface) để đọc mail, trong bài viết này chúng ta sẽ sử dụng Selenium để tương tác với Google Mail vì nó sử dụng nhiều Javascript.

Thiết lập Selenium

Web Driver

Như đã giải thích ở trên, Selenium bao gồm một thành phần phần mềm chạy như một quá trình riêng biệt và thực hiện các hành động thay thế cho chương trình Java. Thành phần này được gọi là Web Driver và cần phải tải về máy tính.

Nhấp vào đây để vào trang tải Selenium, chọn phiên bản mới nhất và tải về tệp thích hợp cho hệ điều hành máy tính (Windows, Linux hoặc MacOS). Đây là file nén ZIP chứa tập tin chromedriver.exe, giải nén nó đến một vị trí thích hợp như ổ C:\WebDrivers\chromedriver.exe.

Module Java

Bước tiếp theo là thiết lập module Java cần thiết để sử dụng Selenium. Giả sử bạn đang sử dụng Maven để xây dựng chương trình Java, hãy thêm dòng sau vào tệp POM.xml.

<dependencies>

<dependency>

<groupId>org.seleniumhq.selenium</groupId>

<artifactId>selenium-java</artifactId>

<version>3.8.1</version>

</dependency>

</dependencies>

Khi chạy tiến trình xây dựng, tất cả các module yêu cầu phải được tải xuống và cài đặt trên máy tính.

Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu làm việc với Selenium. Bước đầu tiên là tạo một thực thể ChromeDriver:

WebDriver driver = new ChromeDriver();

Một cửa sổ Google Chrome sẽ mở ra, điều hướng đến trang tìm kiếm của Google.

driver.get("http://www.google.com");

Lấy một tham chiếu đến các phần tử đầu vào văn bản để có thể thực hiện tìm kiếm, phần tử nhập văn bản có tên là q. Chúng ta sẽ đặt các phần tử HTML trên trang bằng cách sử dụng phương thức WebDriver.findElement ().

WebElement element = driver.findElement(By.name("q"));

Bạn có thể gửi văn bản đến bất kỳ phần tử nào bằng phương thức sendKeys (). Ở đây, chúng ta sẽ gửi một cụm từ tìm kiếm và kết thúc bằng một dòng mới để bắt đầu tìm kiếm ngay lập tức.

element.sendKeys("terminator\n");

Bây giờ đang thực hiện tìm kiếm, chúng ta chỉ cần đợi trang kết quả.

new WebDriverWait(driver, 10)

.until(d -> d.getTitle().toLowerCase().startsWith("terminator"));

Code này về cơ bản được dùng để nói với Selenium chờ 10 giây và trở lại khi tiêu đề trang bắt đầu với terminator. Chúng ta sẽ sử dụng một hàm lambda để xác định điều kiện chờ đợi.

System.out.println("Title: " + driver.getTitle());

Sau đó, đóng cửa sổ trình duyệt với lệnh:

driver.quit();

Đây là một phiên trình duyệt đơn giản được kiểm soát bằng cách sử dụng Java qua Selenium. Trông có vẻ khá đơn giản, nhưng nó cho phép bạn lập trình rất nhiều thứ thường phải thực hiện thủ công.

Sử dụng Google Chrome Inspector

Google Chrome Inspector là một công cụ để xác định các phần tử được sử dụng với Selenium. Nó cho phép xác định mục tiêu các phần tử chính xác từ Java để trích xuất thông tin cũng như các hành động tương tác như cách nhấn vào một nút.

Mở Google Chrome và điều hướng đến trang IMDb của Justice League (2017). Ở đây, chúng ta sẽ tìm phần tử tóm tắt nội dung phim bằng cách nhấn chuột phải vào bản tóm tắt và chọn "Inspect" từ trình đơn bật lên.

Chọn Inspect

Từ tab “Elements”, các bạn có thể thấy văn bản tóm tắt là một div với một lớp summary_text.

Tab Elements

Sử dụng CSS hoặc XPath

Selenium hỗ trợ chọn các phần tử từ trang sử dụng CSS. (Phương ngữ CSS được hỗ trợ là CSS2). Ví dụ để chọn văn bản tóm tắt từ trang IMDb ở trên, chúng ta sẽ viết:

WebElement summaryEl = driver.findElement(By.cssSelector("div.summary_text"));

Bạn cũng có thể sử dụng XPath để chọn các phần tử theo cách giống như vậy. Để chọn văn bản tóm tắt, chúng ta sẽ viết:

WebElement summaryEl = driver.findElement(By.xpath("//div[@class='summary_text']"));

XPath và CSS có khả năng giống nhau, nên có thể sử dụng một trong hai.

Đọc Google Mail từ Java

Khởi động Chrome Driver, điều hướng tới gmail.com và chờ cho đến khi trang được tải.

WebDriver driver = new ChromeDriver();

driver.get("https://gmail.com");new WebDriverWait(driver, 10)

.until(d -> d.getTitle().toLowerCase().startsWith("gmail"));

Tiếp theo, tìm trường email (tên được đặt bằng ID identifierId) và nhập địa chỉ email. Sau đó, nhấp vào nút Next và đợi trang mật khẩu tải.

/* Type in username/email */{

driver.findElement(By.cssSelector("#identifierId")).sendKeys(email);

driver.findElement(By.cssSelector(".RveJvd")).click();}

new WebDriverWait(driver, 10)

.until(d ->! d.findElements(By.xpath("//div[@id='password']")).isEmpty());

Bây giờ, nhập mật khẩu, nhấp lại vào nút Next và chờ trang Gmail tải.

/* Type in password */{

driver

.findElement(By.xpath("//div[@id='password']//input[@type='password']"))

.sendKeys(password);

driver.findElement(By.cssSelector(".RveJvd")).click();}

new WebDriverWait(driver, 10)

.until(d ->! d.findElements(By.xpath("//div[@class='Cp']")).isEmpty());

Tìm danh sách các hàng email và lặp lại từng mục nhập.

List<WebElement> rows = driver

.findElements(By.xpath("//div[@class='Cp']//table/tbody/tr"));for(WebElement tr : rows){}

Đối với mỗi mục nhập, tìm trường From. Lưu ý, một số mục From có thể có nhiều phần tử tùy thuộc vào số người trong cuộc hội thoại.

{

/* From Element */

System.out.println("From: ");

for(WebElement e : tr

.findElements(By.xpath(".//div[@class='yW']/*"))){

System.out.println(" " +

e.getAttribute("email") + ", " +

e.getAttribute("name") + ", " +

e.getText());

}}

Bây giờ, tìm đối tượng.

{

/* Subject */

System.out.println("Sub: " + tr.findElement(By.xpath(".//div[@class='y6']")).getText());}

Và ngày, giờ của tin nhắn.

{

/* Date/Time */

WebElement dt = tr.findElement(By.xpath("./td[8]/*"));

System.out.println("Date: " + dt.getAttribute("title") + ", " +

dt.getText());}

Đây là tổng số hàng email trong trang.

System.out.println(rows.size() + " mails.");

Và cuối cùng, đóng trình duyệt khi đã hoàn tất.

driver.quit();

Tóm lại, bạn có thể sử dụng Selenium với Google Chrome để thu thập dữ liệu những trang web sử dụng nhiều Javascript. Và với Google Chrome Inspector, rất dễ dàng tìm ra CSS hoặc XPath để trích xuất hoặc tương tác với một phần tử.

Xem thêm:

Thứ Ba, 09/01/2018 10:55
52 👨 1.865
0 Bình luận
Sắp xếp theo