Cách phát video trực tiếp trên YouTube từ điện thoại Android và thiết bị iOS

Bạn có thể live stream từ trang chủ ứng dụng YouTube dành cho thiết bị di động. Sau khi quá trình live stream trên thiết bị di động kết thúc, một kho lưu trữ các live stream được tạo trên kênh YouTube của bạn và bạn có thể lựa chọn tùy chọn để chỉnh sửa các thiết lập riêng tư (bao gồm cả thiết lập live stream sang cá nhân) hoặc xóa các kho lưu trữ.

Lưu ý: Tính năng này chỉ giới hạn cho các tài khoản có trên 10.000 subscriber và sẽ sớm cập nhật đến toàn bộ người dùng.

Cách live stream YouTube trên điện thoại

Phần 1: Phát video trực tiếp trên YouTube từ điện thoại Android

YouTube live có sẵn trên Android 6.0+.

1. Yêu cầu cho YouTube Live

- Xác nhận rằng kênh của bạn được xác minh và bạn không hạn chế live stream trong vòng 90 ngày qua.

Lưu ý:

Đối với YouTube live trên điện thoại di động, các kênh của bạn phải có trên 10.000 subscriber.

2. Kích hoạt YouTube Live lần đầu tiên

1. Tải phiên bản ứng dụng YouTube mới nhất về điện thoại Android của bạn.

2. Chọn nút Camera.

3. Cấp quyền cho ứng dụng YouTube để truy cập vào Camera, Mic, và Storage (lưu trữ).

4. Nếu được thông báo, xác minh kênh của bạn.

5. Chọn GO LIVE.

Lưu ý:

Nếu không có kênh, bạn sẽ được thông báo tạo một kênh trước khi lựa chọn Go Live.

3. Tạo Live Stream YouTube trên Android

1. Lựa chọn nút chụp.

2. Chọn GO LIVE.

3. Tạo một tên, sau đó chọn một thiết lập riêng tư.

4. Tùy chọn: lựa chọn các cài đặt.

- Thêm một phần mô tả.

- Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa chat trực tiếp.

- Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa hạn chế độ tuổi cho live stream của bạn.

- Thông báo rằng live stream của bạn có chứa quảng cáo mất phí hay quảng cáo miễn phí hay không.

- Chọn mũi tên quay trở lại.

5. Tiếp theo lựa chọn chụp 1 ảnh làm thumbnail.

6. Tùy chọn: live stream ở chế độ Landscape mode.

- Giữ thiết bị của bạn ở chế độ Landscape mode.

- Hãy chắc chắn rằng màn hình xoay đã được khóa.

7. Tùy chọn: chia sẻ live stream, nhấn SHARE.

8. Chọn GO LIVE.

9. Để kết thúc live stream, chọn FINISH, sau đó chọn OK.

Sau khi live stream trên thiết bị di động kết thúc, một kho lưu trữ các live stream được tạo trên kênh YouTube của bạn.

10. Bạn có thể chỉnh sửa các thiết lập riêng tư (bao gồm cả thiết lập chuyển live stream sang chế độ cá nhân) hoặc xóa các lưu trữ trên trang video của tôi.

4. Trò chuyện trực tiếp trên điện thoại di động

Tin nhắn trò chuyện trên điện thoại di động có thể được kiểm duyệt giống như cách tin nhắn trò chuyện mà bạn thường làm. Bạn có thể gán người kiểm duyệt, quản lý tin nhắn rác, chặn tin nhắn, và chặn người dùng trò chuyện hoặc xóa tin nhắn trò chuyện.

Phần 2: Phát video trực tiếp trên YouTube từ thiết bị iOS

Cũng tương tự như trên các thiết bị Android, trên các thiết bị iOS bạn có thể live stream từ trang chủ ứng dụng YouTube dành cho thiết bị di động. Sau khi quá trình live stream trên thiết bị di động kết thúc, một kho lưu trữ các live stream được tạo trên kênh YouTube của bạn và bạn có thể lựa chọn tùy chọn để chỉnh sửa các thiết lập riêng tư (bao gồm cả thiết lập live stream sang cá nhân) hoặc xóa các kho lưu trữ.

YouTube live có sẵn trên iOS 8+.

1. Yêu cầu cho YouTube Live trên thiết bị iOS

- Cần xác nhận rằng kênh của bạn được xác minh và bạn không hạn chế live stream trong vòng 90 ngày qua.

Lưu ý:

Đối với YouTube live trên điện thoại di động, các kênh của bạn phải có trên 10.000 subscriber.

2. Kích hoạt YouTube Live lần đầu tiên

1. Tải phiên bản ứng dụng YouTube mới nhất về thiết bị iOS của bạn.

2. Tiếp theo chọn nút Camera.

3. Cấp quyền cho ứng dụng YouTube để truy cập vào Camera, Mic, và Storage (lưu trữ).

4. Nếu được thông báo, yêu cầu xác minh kênh của bạn.

5. Chọn GO LIVE.

Lưu ý:

Nếu không có kênh, bạn sẽ được thông báo tạo một kênh trước khi lựa chọn Go Live.

3. Tạo Live Stream YouTube trên thiết bị iOS

1. Đầu tiên lựa chọn nút chụp.

2. Sau đó chọn GO LIVE.

3. Tạo một tên, sau đó chọn một thiết lập riêng tư.

4. Tùy chọn: lựa chọn các thiết lập dưới đây.

- Thêm một phần mô tả.

- Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa trò chuyện trực tiếp.

- Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa hạn chế độ tuổi cho live stream của bạn.

- Thông báo rằng live stream của bạn có chứa quảng cáo mất phí hay quảng cáo miễn phí hay không.

- Chọn mũi tên quay trở lại.

5. Tiếp theo lựa chọn chụp 1 ảnh làm thumbnail. Bạn có thể upload (tải lên) một thumbnail tùy chỉnh (tùy chọn này chỉ có trên iOS mà thôi).

6. Tùy chọn: live stream ở chế độ Landscape mode (chế độ phong cảnh).

- Giữ thiết bị của bạn ở chế độ Landscape mode.

- Và hãy chắc chắn rằng màn hình xoay trên thiết bị iOS của bạn đã được khóa.

7. Tùy chọn: chia sẻ live stream, nhấn SHARE.

8. Chọn GO LIVE.

9. Để kết thúc live stream, chọn FINISH, sau đó chọn OK.

Sau khi live stream trên thiết bị di động kết thúc, một kho lưu trữ các live stream được tạo trên kênh YouTube của bạn.

10. Bạn có thể chỉnh sửa các thiết lập riêng tư (bao gồm cả thiết lập chuyển live stream sang chế độ cá nhân) hoặc xóa các lưu trữ trên trang video của tôi.

4. Trò chuyện trực tiếp trên điện thoại di động

Tin nhắn trò chuyện trên điện thoại di động có thể được kiểm duyệt giống như các tin nhắn trò chuyện mà bạn thường làm. Bạn có thể gán người kiểm duyệt, quản lý tin nhắn rác, chặn tin nhắn, và chặn người dùng trò chuyện hoặc xóa tin nhắn trò chuyện.

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Tư, 08/02/2017 16:22
4,65 👨 9.746
0 Bình luận
Sắp xếp theo