Cách cài đặt Apache, MySQL và PHP trong OS X

Ross McKillop

Quản trị mạng - Sử dụng MAMP, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng cài đặt Apache, PHP và MySQL trên máy Mac của mình. Có thể cài đặt mỗi gói riêng rẽ nhưng MAMP có một số ưu điểm để khắc phục các cài đặt riêng lẻ đó. Bên cạnh đó MAMP sẽ không thay đổi hoặc gây trở ngại cho phiên bản đang tồn tại của Apache đang chạy trên hệ điều hành Mac. Nếu Apache/MySQL/PHP không được cần thiết nữa, hãy xóa thư mục MAMP và khi đó mọi thứ sẽ quay trở về trạng thái ban đầu. Bài này sẽ hướng dẫn cho các bạn quá trình cài đặt và cài đặt ban đầu.

 1. Thứ đầu tiên mà bạn cần thực hiện ở đây là download MAMP. Mở file .DMG, sau đó xem lại đăng ký và kích nút Agree.

 1. Kéo thư mục MAMP vào Applications. Bỏ qua thư mục MAMP PRO (trừ khi bạn muốn mua bản MAMP Pro – nó gồm có một số tính năm mở rộng, nhưng không miễn phí).

 1. Cho MAMP khoảng 1 phút để cài đặt

 1. Điều hướng đến Applications, chọn thư mục MAMP, và kích đúp vào MAMP.app.

 1. Giao diện MAMP sẽ khởi chạy, khi đó Apache và MySQL sẽ bắt đầu.

 1. Trình duyệt của bạn sẽ mở và load các bảng hiển thị của MAMP (http://localhost:8888/MAMP/?language=English). Trang này gồm có tất cả các thông tin về các thiết lập mặc định cho máy chủ MySQL và cho phép bạn truy cập nhanh chóng vào các công cụ có bên trong nó (phpinfo, phpMyAdmin và SQLiteManager)

 1. Chọn phpMyAdmin để cấu hình cơ sở dữ liệu MySQL.

 1. Thư mục “chủ” của máy chủ web của bạn (document root) có thể được tìm thấy trong thư mục con htdocs của MAMP.

 1. Đặt các file .html, .php,… trong thư mục htdocs, chúng sẽ có thể xem tại http://localhost:8888

 1. Trở về ứng dụng giao diện MAMP, kích nút Preferences…. Tab đầu tiên sẽ cho phép bạn điều khiển cách các máy chủ được bắt đầu/ dừng như thế nào, trang bắt đầu sẽ phải load khi MAMP mở không, và location của trang bắt đầu đó.

 1. Tab Ports cho phép bạn thay đổi các cổng cho Apache và MySQL.

 1. Tab PHP cho phép bạn chỉ định phiên bản nào của PHP mà bạn thích sử dụng, Zend Optimizer có được kích hoạt hoặc vô hiệu hóa hay không và cache nào sử dụng.

 1. Cuối cùng, tab Apache sẽ cho phép bạn thay đổi Document Root mặc định.

Thứ Hai, 19/08/2019 15:11
31 👨 5.878
0 Bình luận
Sắp xếp theo