Bộ câu hỏi trắc nghiệm về Photoshop P17

Ngoài nắm vững kỹ năng thì bạn cũng cần bổ sung cho mình những kiến thức hữu ích khi làm việc với Photoshop. Trong bài trắc nghiệm dưới đây, hãy cùng Quản trị mạng vừa học vừa chơi cùng những câu hỏi vô cùng thú vị sau đây.

Xem thêm:

 • Câu 1. Trong bộ lọc Liquify công cụ Pucker dùng để:
  • Dịch chuyển điểm ảnh ra xa khỏi tâm vùng vẽ
  • Dịch chuyển điểm ảnh hướng tâm vùng vẽ
  • Xoay điểm ảnh
  • Xáo trộn điểm ảnh
 • Câu 2. Trong bộ lọc Liquify công cụ Recontruct dùng để:
  • Xáo trộn các điểm ảnh
  • Dịch chuyển điểm ảnh vuông góc với hướng kéo chuột
  • Tái cấu trúc hình ảnh đã chỉnh sửa
 • Câu 3. Trong bộ lọc Liquify công cụ Twirl CCW dùng để:
  • Dịch chuyển điểm ảnh ra xa khỏi tâm vùng vẽ
  • Dịch chuyển điểm ảnh hướng tâm vùng vẽ
  • Xoay điểm ảnh cùng chiều kim đồng hồ
  • Xoay điểm ảnh ngược chiều kim đồng hồ
 • Câu 4. Trong bộ lọc Liquify công cụ Twirl CW dùng để:
  • Dịch chuyển điểm ảnh ra xa khỏi tâm vùng vẽ
  • Dịch chuyển điểm ảnh hướng tâm vùng vẽ
  • Xoay điểm ảnh cùng chiều kim đồng hồ
  • Xoay điểm ảnh ngược chiều kim đồng hồ
 • Câu 5. Trong lện File\ new … để tạo tệp tin mới của hình ảnh:
  • Cho phép đặt tên file mới
  • Chỉ đặt được tên file khi lưu file (File\ Save)
  • Không rõ 
 • Câu 6. Trong mô hình mầu CMYK ký hiệu K dành cho màu:
  • Blue
  • Khaki
  • Black
  • 100C100M100Y100K
 • Câu 7. Trong Photo shop có thể sử dụng font ".vntime" để gõ tiếng Việt:
  • Được 
  • Không làm được 
  • Chưa làm thử 
 • Câu 8. Trong Photoshop kênh Alpha dùng để:
  • Lưu thông tin màu
  • Lưu đường Path
  • Lưu mặt nạ
 • Câu 9. Tuỳ chọn Hardness sẽ ấn định độ mềm của Brush theo:
  • 0% cứng nhất - 100% mềm nhất
  • 0% mềm nhất - 100% cứng nhất
  • Ấn định từ 0-255
 • Câu 10. Tuỳ chọn Screen trong lệnh in của Photoshop dùng để:
  • Thay đổi độ sáng của hình ảnh khi in
  • Ấn định tỷ lệ phóng to/ thu nhỏ hình ảnh trên trang in..
  • Ấn định tần số mắt lưới
 • Câu 11. Xem thông tin mầu bằng công cụ Color Sample tool tại:
  • Vị trí nhấn chuột
  • Trên palete Color
  • Trên palete Info
 • Câu 12. Đối tượng chữ trong Photoshop là hình ảnh kiểu:
  • Bitmap 
  • Vector
 • Câu 13. Lệnh Layer\ Raterize\ Type dùng để
  • Chuyển đối tượng chữ từ Vector => Bitmap
  • Chuyển đối tượng chữ từ Bitmap =>Vector
Kết quả này tệ quá 
Bạn cần kiểm tra lại kiến thức 
Trả lời cũng được đấy 
Chính xác tuyệt đối 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Tư, 07/11/2018 08:15
51 👨 101
0 Bình luận
Sắp xếp theo