Bộ câu hỏi trắc nghiệm về Photoshop P15

Bạn thường xuyên sử dụng Photoshop. Vậy bạn có tự tin với những kiến thức và kỹ năng của mình bấy lâu nay. Hãy cùng Quản trị mạng làm thử một bài test về chủ đề này nhé.

Xem thêm:

 • Câu 1. Mô hình mầu CMYK được gọi là mô hình:
  • Màu cộng (Additive color)
  • Màu trừ (Subtractive color)
  • Màu thực (true color)
 • Câu 2. Mô hình màu RGB được gọi là mô hình:
  • Màu cộng (Additive color)
  • Màu trừ (Subtractive color)
  • Màu thực (true color)
 • Câu 3. Một hình ảnh có độ phân giải 72 DPI có:
  • 72 điểm ảnh trên một inch độ dài
  • 72 điểm ảnh trên một inch vuông
  • Không rõ 
 • Câu 4. Muốn tạo vùng chọn từ phần giao của vùng chọn đã có và vùng chọn sắp tạo ta kết hợp phím tắt:
  • Shift
  • Alt
  • Ctrl
  • Shift+Alt
 • Câu 5. Palete Navigator dùng để
  • Phóng to thu nhỏ vùng nhìn hình ảnh
  • Quản lý mầu trong hình ảnh
  • Không rõ 
 • Câu 6. Phím tắt CTRL+ J dùng để thực hiện lệnh:
  • Duplicate Layer
  • Layer via Cut
  • Layer via Copy
 • Câu 7. Phím tắt của công cụ Blur là:
  • B
  • L
  • U
  • R
 • Câu 8. Phím tắt của công cụ Dodge là:
  • D
  • O
  • G
  • E
 • Câu 9. Phím tắt của công cụ Smugle là:
  • S
  • M
  • U
  • D
 • Câu 10. Phím tắt để tạo một lớp mới là:
  • CTRL+L
  • CTRL+N
  • CTRL+Shift+N
 • Câu 11. Snap shot được lưu cùng hình ảnh:
  • Đúng 
  • Sai
  • Không rõ 
 • Câu 12. Sử dụng mặt nạ lớp để
  • Che đi vùng hình ảnh không muốn hiển thị
  • Tạo vùng chọn
  • Không biết 
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này cũng tạm được 
Kết quả này khá đấy 
Bạn trả lời chính xác tuyệt đối 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Ba, 06/11/2018 11:44
51 👨 166