Bộ câu hỏi trắc nghiệm về mạng Internet P5

Tiếp theo chuỗi seri bài viết về chủ đề mạng Internet, trong bài trắc nghiệm dưới đây Quản trị mạng sẽ gửi tới bạn đọc những câu hỏi thú vị được sưu tầm từ những nguồn đáng tin cậy để bạn bổ sung kiến thức.

Xem thêm:

 • Câu 1. Dữ liệu nào không thể thay đổi nếu không được phép?
  • Bảo mật
  • Chính trực
  • Khả dụng

 • Câu 2. Sao lưu, mã hóa dữ liệu, sao chép dữ liệu và xóa dữ liệu là các thành phần của?
  • Quản lý sự cố
  • Pháp y kỹ thuật số
  • Bảo mật dữ liệu
 • Câu 3. Bản sao hợp pháp được cài đặt trên nhiều máy tính hơn bản sao được cấp phép là gì?
  • Vi phạm bản quyền của người dùng cuối
  • Internet vi phạm bản quyền
  • Phần mềm sao chép hàng giả
 • Câu 4. Ai có nguy cơ vi phạm bản quyền?
  • Cửa hàng bán lẻ
  • Nhà phát triển phần mềm
  • Người dùng phần mềm hợp pháp
  • Tất cả đáp án trên 
 • Câu 5. Chi phí phải trả cho việc vi phạm bản quyền phần mềm là bao nhiêu vào năm 2007?
  • 15 tỷ USD

  • 20 tỷ USD
  • 30 tỷ USD
  • 40 tỷ USD

 • Câu 6. Trên thế giới có khoảng bao nhiêu phần mềm vi phạm bản quyền?
  • 15%
  • 25%
  • 35%
  • 45%
 • Câu 7. Doanh nghiệp nào là thành viên của Liên minh phần mềm?
  • Apple
  • McAfee
  • Symantec
  • Tất cả các đáp án trên 
 • Câu 8. Tiểu bang nào có tỷ lệ gian lận cao nhất ở Hoa Kỳ?
  • Texas
  • Wisconsin
  • California
  • Tennessee
 • Câu 9. Bao nhiêu phần trăm người dùng bị theo dõi khi sử dụng trình duyệt web
  • 15%
  • 25%
  • 50%
  • 60%
 • Câu 10. Walter Maner tạo ra khái niệm về đạo đức máy tính vào năm nào?
  • 1986
  • 1977
  • 1976
  • 1967
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này cũng khá đấy 
Bạn trả lời rất tốt 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Sáu, 09/11/2018 15:30
51 👨 583
0 Bình luận
Sắp xếp theo