Bộ câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức máy tính

Trong bài viết dưới đây hãy cùng Quản trị mạng tìm hiểu về kiến thức máy tính qua những câu hỏi trắc nghiệm vô cùng thú vị và bổ ích.

Câu 1. Trình tự xử lý thông tin của máy tính điện tử là:

A. CPU - Đĩa cứng - màn hình
B. Nhận thông tin - xử lý thông tin - xuất thông tin
C. CPU - bàn phím - màn hình
D. Màn hình - máy in - đĩa mềm

Câu 2. Các chức năng cơ bản của máy tính:

A. Lưu dữ liệu, chạy chương trình, nối ghép với TBNV, truy cập bộ nhớ
B. Trao đổi dữ liệu, điều khiển, thực hiện lệnh, xử lý dữ liệu
C. Lưu trữ dữ liệu, xử lý dữ liệu, trao đổi dữ liệu, điều khiển
D. Điều khiển, lưu trữ dữ liệu, thực hiện phép toán, kết nối

Câu 3. Thành phần cơ bản của máy tính là gì?

A. RAM, CPU, ổ cứng, bus liên kết
B. Hệ thống nhớ, bus liên kết, ROM, bàn phím
C. Hệ thống bộ nhớ, bộ xử lý, màn hình, chuột
D. Hệ thống bộ nhớ, bộ xử lý, hệ thống ra vào, bus liên kết

Câu 4. Bộ xử lý bao gồm các thành phần (không kể bus bên trong):

A. Khối điều khiển, các thanh ghi, cổng ra/vào
B. Khối điều khiển, ALU, các thanh ghi
C. Các thanh ghi, DAC, khối điều khiển
D. ALU, các thanh ghi, cổng ra/vào

Câu 5. Hệ thống nhớ của máy tính bao gồm:

A. Cache, bộ nhớ ngoài
B. Bộ nhớ ngoài, ROM
C. Đĩa quang, bộ nhớ trong
D. Bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài

Câu 6. Hệ thống vào/ra của máy tính không bao gồm đồng thời các thiết bị sau:

A. Đĩa từ, lao, đĩa, CD-ROM
B. Màn hình, RAM, máy in
C. CPU, chuột, máy quét ảnh
D. ROM, RAM, các thanh ghi

Câu 7. Trong máy tính, có các loại bus liên kết hệ thống như sau:

A. Chỉ dẫn, chức năng, điều khiển
B. Điều khiển, dữ liệu, địa chỉ
C. Dữ liệu, phụ thuộc, điều khiển
D. Dữ liệu, điều khiển, phụ trợ

Câu 8. Các hoạt động của máy tính bao gồm:

A. Ngắt, giải mã lệnh, vào/ra
B. Xử lý số liệu, ngắt, thực hiện chương trình
C. Thực hiện chương trình, ngắt, vào/ra
D. Tính toán kết quả, lưu dữ diệu, vào/ra

Câu 9. Bộ đếm chương trình của máy tính không phải là:

A. Thanh ghi chứa địa chỉ lệnh
B. Thanh ghi chứa lênh sắp thực hiện
C. Thanh ghi chứa địa chỉ lệnh sắp thực hiện
D. Thanh ghi

Câu 10. Có các loại ngắt sau trong máy tính

A. Ngắt cứng, ngắt mềm, ngắt trung gian
B. Ngắt ngoại lệ, ngắt cứng, ngắt INTR
C. Ngắt mềm, ngắt NMI, ngắt cứng
D. Ngắt cứng, ngắt mềm, ngắt ngoại lệ

Đáp án:

1. B

2. C

3. D

4. B

5. D

6. D

7. B

8. C

9. B

10. D

Xem thêm:

Thứ Sáu, 05/10/2018 15:05
4,47 👨 17.796
0 Bình luận
Sắp xếp theo