Bảo mật trong DN: “Kỹ thuật làm, nhân viên phá”

Kết quả một cuộc điều tra mới đây cho thấy các nhân viên văn phòng ngày nay vẫn rất coi thường các giải pháp an toàn việc sử dụng máy tính.

Con số thống kê mới nhất cuộc điều tra hơn 300 nhân viên văn phòng tại Mỹ do Hãng nghiên cứu thị trường Nucleus Research & KnowledgeStorm cho thấy cứ trong 3 nhân viên văn phòng thì có 1 người ghi mật khẩu máy tính lên giấy và bỏ qua những chính sách bảo mật của doanh nghiệp.

Các giải pháp nhằm thắt chặt hơn các chính sách bảo mật mạng máy tính nội bộ doanh nghiệp như thường xuyên thay đổi mật khẩu hay đặt ra những mật khẩu phức tạp gần như không có tác dụng gì cả.

Các nhân viên vẫn theo thói quen viết mật khẩu mà họ được cấp lên một mảnh giấy vào hoặc một tệp tin lưu trực tiếp trên PC hoặc thiết bị di động của họ.

Cuộc điều tra của Nucleus Research cũng cho thấy những hệ thống đăng nhập đơn giản nhiều khi lại có hiệu quả hơn rất nhiều những hệ thống phức tạp.

Vấn đề quan trọng đối với doanh nghiệp hiện nay là cần phần giáo dục cho nhân viên của mình về tầm quan trọng của việc bảo mật hệ thống mạng của doanh nghiệp.

Giải pháp bảo mật bằng mật khẩu yêu cầu thường xuyên phải ‘bảo dưỡng’. Người dùng thường xuyên quên hoặc mất mật khẩu do vậy mà nhân viên kỹ thuật cũng phải thường xuyên reset mật khẩu cho họ - xoá hoàn toàn mật khẩu cũ và đặt mật khẩu mới. Đây là môt công việc đòi hỏi rất nhiều thời gian và chi phí,” David O'Connell – chuyên gia phân tích cao cấp của Nucleus Research – nói.

Điều này đặt ra nhu cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp trong việc áp dụng các giải pháp bảo mật cao cấp hơn nữa như giải pháp bảo mật sinh trắc học, nhận dạng giọng nói hay bảo mật bằng vân tay … nhằm bảo đảm an toàn cho hệ thống máy tính nội bộ doanh nghiệp.

Hoàng Dũng

Thứ Tư, 18/10/2006 11:05
31 👨 28
0 Bình luận
Sắp xếp theo