Bạn hiểu gì về hệ điều hành Windows P5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm về hệ điều hành Windows sẽ cung cấp cho bạn một lượng kiến thức phong phú, giúp bạn tự tin hơn trong quá trình học cũng như làm việc với Windows.

Xem thêm:

 • Câu 1. Khi đăng ký một địa chỉ email mới trên mạng Internet
  • Không được trùng tên với bất kỳ người nào trong mạng
  • Có thể trùng tên trên cùng một máy chủ
  • Có thể trùng tên nhưng khác máy chủ
  • Có thể trùng tên  
 • Câu 2. Để xem thông tin về dung lượng và nhãn của ổ đĩa ta thực hiện:
  • Click chuột phải vào ổ đĩa cần xem -> chọn properties-> Disk CleanUp
  • Click chuột phải vào đĩa cần xem -> Chọn Format
  • Click chuột phải vào đĩa cần xem -> Chọn properties
  • Click chuột phải vào đĩa cần xem -> Chọn Properties-> Sharing…
 • Câu 3. Phím Print Screen có tác dụng gì?
  • Cuộn màn hình
  • Chụp màn hình và lưu vào Clipboard
  • Tắt/ Mở dãy phím số
  • Tắt máy
 • Câu 4. Trong Windows muốn xóa dữ liệu và không cho phục hồi ta làm
  • Chọn đối tượng cần xóa và bấm phím Delete
  • Chọn đối tượng cần xóa -> chuột phải-> Delete
  • Chọn đối tượng cần xóa -> Ctrl+Delete
  • Chọn đối tượng cần xóa -> Shift+Delete
 • Câu 5. Khi kích đúp chuột vào thanh tiêu đề của một cửa sổ đang ở kích thước cực đại trong hệ điều hành Windows sẽ:
  • Thu cửa sổ về kích thước trước đó 
  • Thu cửa sổ về kích thước cực tiểu 
  • Chuyển về chế độ cho phép thay đổi kích thước của sổ 
  • Đóng cửa sổ 
 • Câu 6. Để tìm kiếm các tập tin ta chọn lệnh:
  • Start - Run
  • Start - Find
  • Start - Setting
  • Tất cả đều sai 
 • Câu 7. Để đổi tên một thư mục hay tập tin ta thực hiện:
  • Nhấn vào đối tượng - F2 - Gõ tên mới - Enter
  • Nhấn vào đối tượng - Rename - Gõ tên mới - Enter
  • Tất cả đều sai 
  • Tất cả đều đúng 
 • Câu 8. Khi sử dụng mạng máy tính ta sẽ được các lợi ích
  • Chia sẻ tài nguyên (ổ cứng, cơ sở dữ liệu, máy in, các phần mềm tiện ích...)
  • Quản lý tập chung 
  • Tận dụng năng lực xử lý của các máy tính rồi để làm đề án lớn 
  • Tất cả đều đúng 
 • Câu 9. Để xoá ký tự đứng trước (con trỏ) điểm nháy, ta bấm phím:
  • Page Up 
  • Page Down 
  • Delete
  • Backspace 
 • Câu 10. Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN có ý nghĩa gì?
  • Mạng cục bộ 
  • Mạng toàn cầu 
  • Mạng diện rộng 
  • Một ý nghĩa khác 
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này khá đấy 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Sáu, 09/11/2018 14:39
51 👨 371
0 Bình luận
Sắp xếp theo