Bạn hiểu gì về hệ điều hành Windows P4

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những câu hỏi trắc nghiệm về Windows hay nhất được chúng tôi tổng hợp và biên tập ngay sau đây.

Xem thêm:

 • Câu 1. Kiểu nhập dữ liệu ngày tháng được hệ điều hành qui định trong
  • Control Panel - Date/Time
  • Control Panel - System
  • Control Panel - Display
  • Control Panel - Regional
 • Câu 2. Loại thiết bị nào sau đây lưu trữ dữ liệu dưới dạng từ:
  • Đĩa cứng
  • Đĩa CD
  • Cả A, B đúng
  • Cả A, B sai
 • Câu 3. Muốn đóng cửa sổ của chương trình ta chọn:
  • Ctrl+X
  • Edit\ Close
  • Alt+F4
  • Cả A, B, C đúng
 • Câu 4. Muốn tạo 1 thư mục mới trên ổ đĩa D: \ trong Windows, ta đứng tại ổ đĩa D:\Chọn
  • File\New\Folder
  • File\New\Short cut
  • Edit\New\Folder
  • Insert\New\Folder
 • Câu 5. Muốn xóa một chương trình trong Windows ta dùng cách nào sau đây
  • Xóa biểu tượng trên màn hình
  • Vào Control panel chọn Add Remome Hardward
  • Vào Control panel chọn Add Remome Program…
  • Các câu A và B đều đúng
 • Câu 6. Trong Windows Explorer, để đánh dấu chọn tất cả các đối tượng trong cửa sổ Folder hiện tại, ta nhấn phím:
  • F8
  • F7
  • Ctrl-A
  • Tất cả đều sai 
 • Câu 7. Trong Windows, để đổi tên Folder/File, ta thực hiện:
  • Chọn Folder/File -> File/Rename -> gõ tên mới -> enter
  • Kích nút phải chuột tại Folder/ File -> Delete -> gõ tên mới -> Enter
  • Chọn Folder/ File -> Edit/Rename ->gõ tên mới -> enter
  • Chọn Folder/ File -> File/new/folder -> gõ tên mới ->enter
 • Câu 8. Trong Windows, một tệp:
  • Có thể chứa một folder
  • Có thể chứa một tệp khác
  • Cả hai câu a,b đúng
  • Cả hai câu a,b sai
 • Câu 9. Để thay đổi nền màn hình Windows ta thực hiện
  • Click phải chọn Properties\Background
  • Click phải chọn Properties\Destop
  • Click phải chọn Properties\Screen Save
  • Tất cả đều sai 
 • Câu 10. Muốn sắp xếp các biểu tượng trên desktop theo tên ta click phải trêndesktopchọn Arrange Icon và chọn:
  • Name
  • Size
  • Type
  • Modified
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này khá đấy 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Sáu, 02/11/2018 10:38
51 👨 123
0 Bình luận
Sắp xếp theo