Bạn hiểu gì về hệ điều hành Windows P2

Trong bài trắc nghiệm dưới đây, Quản trị mạng muốn gửi đến bạn đọc những câu hỏi trắc nghiệm vô cùng lý thú về hệ điều hành Windows để bạn có thể kiểm tra kiến thức của mình.

Xem thêm:

 • Câu 1. Để mở thanh công cụ Standard ta chọn:
  • View _ Toolbars_ Standard
  • View _ Standard
  • Tools _ Toolbars_ Standard
  • Tất cả đều sai
 • Câu 2. Để cài đặt thêm các bộ Font trong môi trường Windows, ta dùng chức năng:
  • Desktop của Control Panel
  • System của Control Panel
  • Regional Settings của Control Panel
  • Fonts của Control Panel
 • Câu 3. Thao tác nào sau đây không thực hiện được với 1 hộp thoại?
  • Di chuyển 
  • Đóng 
  • Cực tiểu kích thước 
  • Tất cả thao tác trên đều không đúng 
 • Câu 4. Trên một hộp thoại, có thể có:
  • Nút lệnh Command Button
  • Hộp danh sách List Box
  • Hộp kiểm Check Box
  • Tất cả các thành phần trên 
 • Câu 5. Trong Windows Explorer, để đổi tên một tập tin đã đánh dấu ta vào:
  • File\Rename
  • Edit\Rename
  • File\RD
  • Tất cả đáp án trên đều sai 
 • Câu 6. Trong Windows Explorer, muốn xoá một tập tin đã chọn vào:
  • File\ Move
  • File\ Delete
  • File\ Delete directory
  • Ba câu trên đều sai
 • Câu 7. Trong Windows Explorer, để di chuyển một tập tin đã chọn ta vào:
  • Edit\ chọn Cut
  • File\ chọn Delete
  • File\ chọn Move
  • Tất cả đều sai 
 • Câu 8. Trong Windows Explorer, để sao chép đĩa (đĩa mềm) ta thực hiện:
  • Nhấp phải chuột trên đĩa mềm\ Copy Disk
  • Disk\ Format
  • Disk\ Make System Disk
  • Tất cả đều sai 
 • Câu 9. Trong Windows Explorer, để tìm một tập tin ta thực hiện:
  • File\ Find
  • File\ Search
  • Edit\ Find
  • Tất cả đều sai 
 • Câu 10. Trong Windows Explorer, muốn chọn (đánh dấu chọn) một nhóm các tập tin nằm rời rạc cách nhau ta
  • Nhấn phím Alt rồi Click chọn các tập tin muốn chọn
  • Nhấn phím Shift rồi Click chọn các tập tin muốn chọn
  • Nhấn phím Ctrl rồi Click chọn các tập tin muốn chọn
  • Tất cả đều sai 
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này khá hơn rồi đấy 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Ba, 06/11/2018 09:52
54 👨 385
0 Bình luận
Sắp xếp theo
z