Bạn hiểu gì về hệ điều hành Windows

Microsoft Windows là tên của một họ hệ điều hành dựa trên giao diện người dùng đồ hoạ được phát triển và được phân phối bởi Microsoft. Nó bao gồm một vài các dòng hệ điều hành, mỗi trong số đó phục vụ một phần nhất định của ngành công nghiệp máy tính. Với bài trắc nghiệm dưới đây bạn sẽ có được nhiều thông tin hữu ích trong quá trình sử dụng phần mềm này, hãy cùng bắt đầu nhé.

Câu 1. Trong những phần mềm sau, phần mềm nào là phần mềm ứng dụng?

A. Windows XP
B. Microsoft Word
C. Linux
D. Unix

Câu 2. Trên hệ điều hành Windows, để chuyển đổi cửa sổ chương trình cần làm việc ta:

A. Nháy chọn biểu tượng chương trình tương ứng trên thanh công việc (Taskbar)
B. Nhấn giữ phím Alt và gõ phím Tab cho đến khi chọn được cửa sổ chương trình
C. Nháy vào một vị trí bất kỳ trên cửa sổ chương trình muốn kích hoạt
D. Tất cả các ý trên đều đúng

Câu 3. Tên thư mục trong hệ điều hành Windows cần thỏa mãn điều kiện nào sau đây?

A. Không quá 225 ký tự, không được trùng tên nếu trong cùng một cấp thư mục (cùng thư mục cha) và không chứa các ký tự đặc biệt
B. Tối đa 8 ký tự, không có khoảng trắng và các ký tự đặc biệt
C. Tối đa 255 ký tự, không bắt đầu bằng chữ số, không chứa khoảng trắng
D. Tối đa 256 ký tự

Câu 4. Muốn khởi động hệ điều hành Windows XP ta thực hiện như sau:

A. Vào bảng chọn Start > Turn off Computer > hộp thoại xuất hiện, chọn lệnh Restart.
B. Vào bảng chọn Start > Turn off Computer > hộp thoại xuất hiện, chọn lệnh Stand By.
C. Vào bảng chọn Start > Turn off Computer > hộp thoại xuất hiện, chọn lệnh Turn Off.
D. Vào bảng chọn Start > Turn off Computer > hộp thoại xuất hiện, chọn lệnh Cancle

Câu 5: Phần mềm nào dưới đây không phải là phần mềm hệ thống?

A. Microsoft-DOS.
B. Microsoft Windows.
C. Linux
D. Microsoft Excel.

Câu 6: Người và máy tính giao tiếp với nhau thông qua

A. Hệ điều hành.
B. Đĩa cứng
C. Chuột.
D. Bàn phím.

Câu 7: Trên hệ điều hành Windows, để mở cửa sổ chương trình cần làm việc trên hệ điều hành Windows ta thực hiện như sau

A. Kéo thả biểu tượng chương trình trên màn hình nền Desktop vào bảng chọn Start.
B. Vào bảng chọn Start > Run là chỉ đường dẫn đến chương trình cần mở chọn Cancel.
C. Nháy đúp chuột tại biểu tượng của chương trình trên màn hình nền Desktop.
D. Các ý trên đều đúng

Câu 8: Hệ điều hành Windows XP là hệ điều hành có

A. Giao diện đồ hoạ
B. Màn hình động
C. Đa nhiệm
D. Các ý trên đều đúng

Câu 9. Phần mềm hệ điều hành Windows XP của hãng phần mềm Microsoft là:

A. Chương trình soạn thảo văn bản
B. Hệ điều hành
C. Phần mềm đồ họa Paint
D. Phần mềm trình diễn PowerPoint

Câu 10. Biểu tượng nào dưới đây là biểu tượng có sẵn của hệ thống Microsoft Windows

A. My Documents
B. My Computer
C. Internet Explorer
D. Cả 3 biểu tượng trên

Đáp án:

1. B

2. D

3. A

4. A

5. D

6. A

7. D

8. D

9. B

10. B

Xem thêm:

Thứ Hai, 08/10/2018 11:37
32 👨 6.675
0 Bình luận
Sắp xếp theo