Bạn đã biết xử lý văn bản cơ bản chưa?

Mời bạn đọc thử tài kiến thức với những câu trắc nghiệm vô cùng đơn giản về xử lý văn bản. Với 10 câu hỏi, mỗi câu gồm 4 đáp án, hãy lựa chọn xem đâu là đáp án đúng nhất nhé.

Xem thêm:

 • Câu 1. Dịch vụ lưu trữ đám mây của Microsoft là gì?
   1. Google Driver
   1. Mediafire
   1. OneDrive
  • Tất cả đáp án trên 
 • Câu 2. Trong soạn thảo Word, để chèn các kí tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện:
   1. View –Symbol
   1. Format – Symbol
   1. Tools –Symbol
  • Insert – Symbol
 • Câu 3. Phần mềm nào sau đây không phải trình duyệt WEB?
   1. Microsoft Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • Netcape
  • Unikey

 • Câu 4. Thanh Zoom hiển thị 100% có nghĩa là:
   1. Văn bản đang được hiển thị ở chế độ chữ chuẩn so với nội dung
   1. Văn bản được hiển thị như khi được in ra giấy
  • Cả 2 định nghĩa trên đều đúng 
 • Câu 5. Trong soạn thảo Word, sử dụng phím nóng nào để chọn tất cả văn bản:
   1. Alt +A
   1. Ctrl +A
  • Ctrl + Shift + A
  • Câu A và B 
 • Câu 6. Trong Word, có mấy cách tạo chữ Word Art?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Câu 7. Trong quá trình soạn thảo, muốn đánh số ở các phím số bên phải trong trường hợp đèn Numclock chưa sáng:
  • Bấm các phím số
  • Bấm tổ hợp phím Ctrl + phím số
  • Bấm tổ hợp phím Shift + phím số
  • Bấm phím Numclock, rồi bắt đầu bấm các phím số
 • Câu 8. Trong soạn thảo Word, muốn tách một ô trong Table thành nhiều ô, ta thực hiện:
  • Table – Merge Cells
  • Table – Split Cells
  • Table – Cells
   1. Tools – SplitCells
 • Câu 9. Người đọc biết tập tin đang mở là phiên bản cuối cùng và chỉ cho phép đọc, bạn chọn?
   1. File -> info -> Protect Document -> Restrict Editing
   1. Review ->Restrict Editing -> Editing restrictions -
    > No changes (Read only)
  • File -> info -> Protect Document -> Mark as Final
   1. File -> info -> Protect Document -> Encrypt as Password
 • Câu 10. Lệnh Save và Save As khác nhau như thế nào?
   1. Save là lưu tài liệu còn Save As là lưu đè lên tài liệu vừa Save
  • Save là lưu tài liệu, còn Save As là lưu tài liệu với tên khác
  • Tất cả đều sai 
Yếu quá 
Có tiến bộ 
Giỏi lắm 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Sáu, 26/10/2018 16:15
42 👨 901
0 Bình luận
Sắp xếp theo