Bạn có tự tin với kiến thức Quản trị mạng của mình P5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm về Quản trị mạng giúp bạn có thêm nhiều kiến thức hữu ích trước khi bắt đầu làm việc trong ngành. Mời bạn đọc tham khảo.

Xem thêm:

 • Câu 1. Exchange Server 2003 dùng dịch vụ nào để người dùng có thể tham gia vào thảo luận nhóm tin, truy cập Public Folder:
   1. SMTP
   1. POP3
  • NNTP
  • IMAP

 • Câu 2. Trước khi cài Exchange Server 2003 phải cài thêm các dịch vụ khác như:
  • ASP.NET, IIS
  • SMTP, NNTP
   1. Cả 2 câu a và b
   1. Không câu nào đúng
 • Câu 3. Bạn là người quản trị mạng cho một công ty. Trong hệ thống mạng có sử dụng DNS server trên máy Domain Controller và DHCP server. Tại phòng marketing bạn dựng một DNS server riêng biệt và các máy tại phòng marketing sử dụng DNS này, sau đó bạn delegate cho DNS Server của phòng marketing là một child domain. Bạn làm thế nào để bảo đảm rằng tất cả những truy vấn của phòng marketing ra mạng ngoài hoặc từ mạng ngoài vào phòng marketing được thực hiện tốt.
  • Cấu hình DNS server tại máy DC  forwarder đến phòng marketing

  • Cấu hình DNS server tại phòng marketing forwarder đến máy DC
  • Tạo một host trên máy DNS server của phòng marketing trỏ đến DNS server tại máy DC

  • Cấu hình IP address trong root hints của máy DC

 • Câu 4. Bạn là người quản trị mạng của một công ty, công ty bạn sử dụng 2 NetID khác nhau tên là subnetA và subnetB có sử sử dụng DNS server và DHCP server và có thể truy cập lẫn nhau, bạn vừa triển khai máy file server trên subnetB, tuy nhiên các máy client trên subnetA không truy cập được máy file server này, còn các máy trên subnetB thì truy cập đến máy server vẫn bình thường, bạn sử dụng một máy bên subnetA ping đến máy file server thì thấy là ping đến địa chỉ IP của máy file server thì được còn ping bằng tên máy thì không, bạn làm thế nào để các máy bên subnetA có thể truy cập máy file server bằng tên?
  • Trên DHCP server tại subnetB cấu hình Router DHCP option 003

  • Trên DHCP server tại subnetB cấu hình DNS Server option 006

  • Cài đặt DHCP Relay Agent trên SubnetA
  • Trên DHCP server tại subnetB, tạo một scope mới trên SubnetA
 • Câu 5. Các loại client được hỗ trợ bởi Exchange Server:
  • Outlook web access
   1. Outlook mobile access
   1. Outlook 2003
  • Tất cả các câu trên đều đúng
 • Câu 6. Port mặc định của WorldClient là bao nhiêu:
  • 443
  • 585
  • 3000

  • 4000
 • Câu 7. Bạn là người quản trị mạng trong công ty, trong hệ thống mạng bạn đã cài đặt và cấu hình DHCP server, bạn muốn bổ sung thêm một số địa chỉ loại trừ mới, để cấp địa chỉ này cho các máy server, trường hợp này bản thực hiện như thế nào?
   1. Xóa và tạo lại Scope
   1. Trong DHCP server không cho phép bổ sung
  • Trong DHCP Server chọn DHCP reservation
  • Trong DHCP Server chọn Address Pool
 • Câu 8. Web Admin dùng port mặc định là bao nhiêu:
  • 995
  • 8080
  • 443
  • 1000
 • Câu 9. Bạn là người quản trị mạng trong công ty, sau khi cài đặt AD trên máy Windows server 2003, bạn cài đặt dịch vụ DHCP server để cấp phát địa chỉ IP cho các máy client, tuy nhiên sau khi bạn cài đặt và cấu hình xong dịch vụ DHCP server thì các máy client không xin được địa chỉ IP từ máy DHCP server, bạn làm thế nào để các máy client có thể xin được IP từ máy DHCP server?
  • Tại màn hình DHCP, click phải chuột trên tên Server, chọn All task, chọn restart
  • Trên máy DHCP client chỉ defaul gateway đến máy DHCP server
  • Tại màn hình DHCP, click phải chuột trên tên Server, chọn Authorize
  • Trên DHCP server, tạo một scope mới
 • Câu 10. Giao thức nào giúp người dùng có thể truy cập vào hộp thư và download thư về máy tính của mình:
   1. FTP
  • HTTP
   1. SMTP
  • POP3

Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này khá đấy 
Kiến thức của bạn rất tốt 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Sáu, 09/11/2018 15:13
51 👨 1.124
0 Bình luận
Sắp xếp theo