• Cách thay đổi trang chủ trong các trình duyệt web Cách thay đổi trang chủ trong các trình duyệt web
    Trang chủ là trang đầu tiên trình duyệt hiện ra khi khởi động. Hầu hết các trình duyệt web đều có trang chủ mặc định hiển thị các trang web gần đây người dùng truy cập và có thể là các nội dung khác phụ thuộc vào sở thích của họ. Bạn có thể thay đổi trang chủ mặc định này và đây là cách thay đổi trên Chrome, Firefox, Edge và Safari.
  • Cách gỡ bỏ Add-ons (Extensions) trên Chrome, Firefox và một số trình duyệt khác Cách gỡ bỏ Add-ons (Extensions) trên Chrome, Firefox và một số trình duyệt khác
    Add-Ons, Extension (hay còn gọi là tiện ích mở rộng) là các ứng dụng mà người dùng cài đặt lên trình duyệt để hỗ trợ cho trình duyệt đó. Tuy nhiên nếu cài đặt quá nhiều Add-on trên trình duyệt không những khiến bạn mất nhiều thời gian để khởi động trình duyệt, mà còn làm giảm tốc độ duyệt Web.