10 thách thức về lưu trữ của doanh nghiệp

Tới 70% dữ liệu lưu trữ không mang lại lợi nhuận, khiến các công ty phải cân nhắc hiệu suất sử dụng Data Center, tăng tốc độ truy xuất, chú ý hơn đến việc lưu văn bản, bảng tính, các đoạn chat... đề phòng trường hợp kiện tụng.

Hiệu suất sử dụng chỉ đạt hơn 30%

Sun Microsystems tiến hành một số khảo sát đối với khách hàng và thấy rằng khoảng 70% dung lượng lưu trữ là lãng phí. Các công ty làm dịch vụ lưu trữ cũng cho biết dữ liệu phần lớn "nằm im" và không mang lại lợi nhuận.

Tốn năng lượng và chi phí

Đây thường là mối quan tâm đầu tiên của nhiều công ty, trong khi đặt vấn đề hiệu suất sử dụng ở hàng quan trọng thứ 2.

Đưa chiến lược sao lưu vào sản xuất kinh doanh

Dữ liệu thừa làm giảm tốc độ hệ thống và tốn tiền lưu trữ. Tuy nhiên, ít công ty quan tâm đầy đủ đến việc xóa bớt "kho rác" này và tận dụng dung lượng lưu trữ vào công việc.

Hoạch định chiến lược tăng tốc cho ứng dụng

Các ứng dụng cần nhiều không gian đĩa để chạy êm và nhanh hơn nhưng công tác dọn dẹp ổ đĩa chưa được tiến hành thường xuyên.

Cải thiện "đường đi" cho thiết bị vào/ra

Một số công ty mới như Xsigo và InovaWave vừa phát triển các phương pháp cải tạo "đường" cho I/O (input/output) mà trước kia thường bị nghẽn dạng "nút cổ chai" trong trung tâm dữ liệu.

Trước ngưỡng cửa ảo hóa

Nhiều công ty thường thêm ổ mới trong Data Center khi kho dữ liệu của họ đầy lên, khiến việc tận dụng kho lưu trữ vật lý vẫn là vấn đề nan giải. Còn công nghệ ảo hóa và những ứng dụng mạnh mẽ hơn sẽ giải quyết vấn đề này nhanh chóng.

Xác định chiến lược tìm kiếm dữ liệu tốt

Các tòa án liên bang ở Mỹ yêu cầu doanh nghiệp, tổ chức phải chú ý hơn đến việc lưu trữ và tìm kiếm tài liệu kinh doanh để phòng trường hợp tranh chấp, kiện tụng. Chúng bao gồm e-mail, bảng tính, văn bản, ảnh, âm thanh, video, tin nhắn tức thời trong những ứng dụng chat...

Suy xét vấn đề lưu trữ trực tuyến

Lưu trữ trực tuyến có chi phí thấp hơn, ít nhân công hơn nhưng các công ty cần cẩn thận khi quyết định đưa vàng trong kho cho người ngoài giữ.

Quyết định hình thức lưu trữ

Các doanh nghiệp phải cân nhắc lúc nào và với dữ liệu nào thì dùng đĩa thông thường hay băng từ để lưu trữ. Băng từ thường mau hỏng và không đáp ứng được nhu cầu của bạn trong lúc cần kíp.

Chọn dùng Master Data Management

Nền quản lý cao cấp này mang lại khả năng tích hợp và truy xuất dữ liệu một cách hiệu quả, kết nối được trong nhiều quy trình làm việc.

Thứ Ba, 25/09/2007 12:16
31 👨 85
0 Bình luận
Sắp xếp theo