Yêu cầu phần cứng tối thiểu để cài FreeBSD

Yêu cầu phần cứng để cài FreeBSD khác nhau tùy thuộc vào phiên bản FreeBSD và cấu trúc phần cứng. Các kiến trúc phần cứng và thiết bị được hỗ trợ sẽ được liệt kê trên trang Release Information của trang web FreeBSD.

http://www.FreeBSD.org/releases/index.html

Để cài đặt FreeBSD yêu cầu có tối thiểu 64MB RAM và 1,5GB dung lượng ổ cứng còn trống. Tuy nhiên, đây chỉ là cài đặt tối thiểu, do đó hầu như không còn không gian trống sau khi cài đặt. Yêu cầu RAM khác nhau phụ thuộc vào mức sử dụng. Hệ thống FreeBSD chuyên dụng có thể chạy tối thiểu với 128MB RAM trong khi hệ thống máy tính để bàn có ít nhất 4GB RAM.

Yêu cầu phần cứng cài đặt FreeBSD

Các yêu cầu bộ xử lý cho từng cấu trúc có thể tóm tắt như sau:

amd64

Đây là loại bộ xử lý phổ biến nhất trên các máy tính để bàn và laptop, còn được gọi là kiến trúc x86-64.

Có hai nhà cung cấp bộ xử lý amd64 chính là Intel® (sản xuất bộ xử lý Intel64) và AMD (sản xuất AMD64).

Ví dụ về bộ xử lý tương thích amd64: AMD Athlon™64, AMD Opteron™, multi-core Intel® Xeon™, Intel® Core™ 2 và các bộ xử lý mới hơn.

i386

Kiến trúc này là kiến trúc x86 32 bit. Hầu như tất cả các bộ xử lý tương thích i386 với dấu chấm động và tất cả các bộ xử lý 486 Intel trở lên đều được hỗ trợ.

FreeBSD sẽ tận dụng Physical Address Extensions (PAE) trên CPU hỗ trợ tính năng này. Nếu chưa biết, PAE là tính năng quản lý bộ nhớ cho cấu trúc x86, cho phép CPU trực tiếp truy cập vào bộ nhớ vật lý nhiều hơn 4GB. Nhân với tính năng PAE được kích hoạt sẽ xóa bộ nhớ trên 4GB và cho phép hệ thống sử dụng nó. Tính năng này kiểm soát driver thiết bị và các tính năng khác của FreeBSD được sử dụng.

ia64

Các bộ xử lý được hỗ trợ hiện tại là Itanium® và Itanium® 2. Các chipset được hỗ trợ bao gồm HP zx1, Intel® 460GX và Intel® E8870. Cả hai cấu hình bộ xử lý đơn (Uniprocessor - UP) và bộ đa xử lý đối xứng (Symmetric Multi-processor - SMP) đều được hỗ trợ.

pc98

Cách phần cứng sau được hỗ trợ:

  • Seri NEC PC-9801/9821 với hầu hết tất cả các bộ xử lý tương thích i386, bao gồm 80486, Pentium®, Pentium® Pro và Pentium® II
  • Tất cả các bộ xử lý tương thích i386 của AMD, Cyrix, IBM và IDT
  • Seri Epson PC-386/486/586, tương thích với seri NEC PC-9801
  • Seri NEC FC-9801/9821 và NEC SV-98

Các phần cứng không được hỗ trợ:

  • Chế độ phân giải cao
  • NEC PC-98XA/XL/RL/XL^2 và seri NEC PC-H98 chỉ được hỗ trợ ở chế độ bình thường (tương thích PC-9801)
  • Các tính năng liên quan đến SMP của FreeBSD và Bus New Extend Standard Architecture (NESA) được sử dụng trong seri PC-H98, SV-H98 và FC-H98

Powerpc

Tất cả các hệ thống New World ROM Apple® Mac® có USB tích hợp đều được hỗ trợ. SMP được hỗ trợ trên các máy có nhiều CPU.

Nhân 32 bit chỉ có thể sử dụng 2GB RAM đầu tiên.

sparc64

Các hệ thống FreeBSD/sparc64 hỗ trợ được liệt kê tại dự án FreeBSD/sparc64.

http://www.freebsd.org/pl platforms / sparc.html

SMP được hỗ trợ trên tất cả các hệ thống có nhiều hơn 1 bộ xử lý. Yêu cầu một đĩa chuyên dụng vì không thể chia sẻ đĩa với hệ điều hành khác trong khi cài đặt.

Thứ Ba, 05/11/2019 11:54
55 👨 644
0 Bình luận
Sắp xếp theo