Windows 10 khởi động như thế nào?

Khi bạn nhấn nút nguồn PC, quá trình khởi động (boot) Windows 10 bắt đầu diễn ra theo từng trình tự nhất định. Nhưng quá trình này diễn ra như thế nào, điều gì xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ khoảng 30 giây đó? Bài viết dưới đây sẽ tóm lược toàn bộ quá trình khởi động của Windows 10 giúp người dùng hiểu rõ hơn về quá trình này.

Trên các hệ thống BIOS, quá trình khởi động Windows 10 sẽ bắt đầu từ POST và kết thúc bằng việc tải (load) Windows OS Loader hay Kernel. Cụ thể nó được chia làm 4 giai đoạn chính:

1. PreBoot

2. Windows Boot Manager

3. Windows OS Loader

4. Windows NT OS Kernel

Quá trình khởi động Windows 10

4 giai đoạn của quá trình boot bao gồm (tùy thuộc vào hệ thống sử dụng Legacy BIOS hay UEFI, các đường dẫn file và file tải sẽ khác nhau):

Quá trình khởi động Windows 10

1. PreBoot: Toàn bộ các thiết lập trong firmware sẽ được tải lên bởi POST hay Power-On Self-Test. Hệ thống ổ đĩa sẽ được kiểm tra, nếu MBR (Master Boot Record) hợp lệ, các bước tiếp theo sẽ được thực hiện và tải Windows Boot Manager.

2. Windows Boot Manager: Xác định máy tính có cài nhiều hệ điều hành không. Nếu có, một menu hiển thị danh sách toàn bộ những hệ điều hành này sẽ hiển thị để người dùng chọn. Sau đó, một chương trình phù hợp sẽ được tải cho Windows 10, ví dụ như Winload.exe chẳng hạn.

Windows Boot Manager

3. Windows OS Loader: Toàn bộ các driver cần thiết để khởi động Windows Kernel sẽ được tải lên nhờ WinLoad.exe. Kernel trao đổi với phần cứng thông qua driver và thực hiện các phần cần thiết để tiếp tục quá trình khởi động.

4. Windows NT OS Kernel: Đây là giai đoạn tìm lại các thiết lập Registry, các driver bổ sung… tải giao diện (UI), phần còn lại của phần cứng và phần mềm. Sau đó, hệ thống sẽ hiển thị màn hình đăng nhập Windows 10 Login.

Lưu ý: Sau khi bạn đăng nhập vào máy tính, sẽ có nhiều thứ xảy ra nhưng đó là những quá trình sau khi khởi động.

Thứ Tư, 03/04/2019 08:03
4,99 👨 4.130
0 Bình luận
Sắp xếp theo