Cisco Lab - Cấu hình RIP

QuanTriMang.com - Bài thực hành CCNA lần này, bạn sẽ tập cài đặt và quản lý định tuyến động giữa các mạng, sử dụng RIP (Routing Information Protocol) trên để trao đổi thông tin cập nhật định tuyến giữa các router.

Thứ Sáu, 22/03/2019 08:55
2,9972 👨 9.733
0 Bình luận
Sắp xếp theo