CCNA Lab: Clearing The Backup Config

Bài thực hành luyện thi chứng chỉ Cisco CCNA: Clearing The Backup Config.

Bắt đầu thực hành:

Bài lab Clearing The Backup Config này bao gồm các bước như dưới đây:

Bước 1: Vào chế độ privilleged, sử dụng mật khẩu là lonestar: enable

Bước 2: Kiểm tra file sao lưu cấu hình để chắc chắn rằng file cấu hình khởi động của router đã lưu trong NVRAM: show startup-config

Bước 3: Cấu hình khởi động được lưu trong NVRAM. Xem chi tiết hơn bằng cách cuộn xuống cuối trang.

Bước 4: Xóa file sao lưu cấu hình trong router: erase startup-config. Lưu ý rằng cảnh báo xuất hiện nhắc nhở rằng quá trình này sẽ xóa tất cả các file. Nhấn Enter để xác nhận.

Bước 5: Kiểm tra NVRAM để chắc chắn đã xóa sạch sẽ: show startup-config

Bước 6: NVRAM đã trống (Non-volatile configuration memory is not present), reload lại router: reload

Bước 7: Bạn sẽ được hỏi có muốn lưu lại cấu hình hệ thống vừa thực hiện không, chọn no để lưu cấu hình: no

Bước 8: Bạn vừa hoàn tất quá trình xóa file sao lưu cấu hình và reload router.

Thứ Năm, 04/04/2019 13:55
4,47 👨 3.430
0 Bình luận
Sắp xếp theo