Lab thực hành CCNA: Khái quát

Bài lab này sẽ giới thiệu chung về CCNA. Nó cho biết những câu lệnh cơ bản để mở cửa sổ cấu hình, thay đổi hostname, bật mật khẩu, gán địa chỉ IP tĩnh cho router.

Đoạn đầu mình dừng hơi lâu 1 chút để các bạn xem bảng mô tả về các router trong mạng cũng như sơ đồ bố trí của chúng. Nếu đã nhớ rồi thì bạn có thể tua qua để xem tiếp các yêu cầu và lệnh để thực hiện tương ứng nha.

Thứ Sáu, 22/03/2019 09:41
3,56 👨 10.859
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Chinh Trường
    Chinh Trường

    Cho mình xin file ạ 

    Thích Phản hồi 06/08/22