Video - Upload ảnh từ website sang website

QuanTriMang.com - Bạn cần vào một website để post ảnh nhưng những ảnh này đã có trên một website khác, vậy bạn sẽ làm gì. Ý nghĩ đầu tiên có lẽ là download ảnh từ site kia về máy rồi upload lên site mới này? Thực ra có một cách mà có lẽ bạn chưa bao giờ nghĩ tới đó là thay vì chọn ảnh upload, bạn paste thẳng đường link vào ô File và chọn Upload.


Tải file .swf

Thứ Năm, 12/08/2010 15:45
31 👨 731
0 Bình luận
Sắp xếp theo