Cách truy cập file Linux trên Windows 10

Bản cập nhật Windows 10, tháng 4 năm 2019 mang đến một tính năng được chờ đợi từ lâu: Hỗ trợ dễ dàng truy cập, xem và thậm chí sửa đổi các file Windows Subsystem for Linux (WSL) từ File Explorer hoặc thông qua dòng lệnh.

Trước đây, có thể tìm thấy các file Linux trong thư mục AppData, nhưng Microsoft cảnh báo không nên chỉnh sửa các file đó. Sửa đổi các file ở đây sẽ phá vỡ mọi thứ. Giờ đây, có một cách chính thức, dễ dàng hơn để truy cập những file này bằng các công cụ Windows mà không có nguy cơ gây ra sự cố gì!

Craig Loewen đến từ Microsoft giải thích cách thức hoạt động của nó như sau: Thay vì truy cập trực tiếp các file này, Windows chạy máy chủ Plan 9 như một phần của phần mềm WSL trong chế độ nền. Windows 10 có một dịch vụ Windows và driver hoạt động như máy khách và giao tiếp với máy chủ Plan9. Máy chủ đó dịch các hoạt động trên file của người dùng và xử lý siêu dữ liệu Linux như quyền truy cập file, đảm bảo mọi thứ hoạt động chính xác ngay cả khi người dùng truy cập file bằng công cụ Windows. Nhưng đó chỉ là những thứ phức tạp xảy ra trong chế độ nền, và người dùng không cần phải quan tâm về nó.

Bạn có thể mở cửa sổ File Explorer trực tiếp trong thư mục hiện tại từ trong môi trường shell Linux. Chỉ cần gõ lệnh sau vào Bash shell:

explorer.exe .

Bạn có thể làm việc với các file bình thường từ đây. Sử dụng thao tác kéo thả, sao chép và dán chúng hoặc thậm chí mở chúng trực tiếp trong các ứng dụng Windows để sửa đổi.

Bash shell

Microsoft có thể thay đổi cách thức hoạt động trong tương lai. Nhưng, bây giờ, người dùng cũng có thể nhập đường dẫn sau vào cửa sổ Explorer để truy cập vào các file của một bản phân phối Linux:

\\wsl$\<running_distro_name>\

Nói cách khác, nếu đang chạy Bash shell của Ubuntu, hãy nhập:

\\wsl$\Ubuntu\

Tất nhiên, điều này cũng hoạt động từ dòng lệnh. Trong PowerShell hoặc Command Prompt, lệnh cd \\wsl$\Debian\ thay đổi thư mục gốc của hệ thống Debian đã cài đặt.

Thay đổi thư mục gốc

Người dùng Windows Subsystem for Linux đã mong đợi tính năng này lâu lắm rồi. Vào năm 2016, Rich Turner đến từ Microsoft đã viết rằng ông phải cảnh báo mọi người không truy cập các file Linux của họ trong File Explorer ít nhất hai hoặc ba lần mỗi ngày. Giờ đây, cuối cùng đã có một cách để thực hiện việc này mà không gây ra rủi ro gì cho hệ thống.

Thứ Hai, 18/02/2019 14:05
51 👨 2.295
0 Bình luận
Sắp xếp theo