Trắc nghiệm xử lý âm thanh và hình ảnh

Trong bài trắc nghiệm dưới đây Quản trị mạng sẽ gửi đến bạn một chủ đề mới đó là xử lý âm thanh và hình ảnh. Nếu bạn chưa biết chủ đề này sẽ có những câu hỏi như thế nào thì hãy tham khảo bài viết dưới đây nhé.

 • Câu 1. Chuẩn MPEG-4 nén ảnh theo nguyên tắc sau:
  • Các đối tượng trong ảnh được tách và nén theo các phương pháp khác nhau
  • Các đối tượng trong ảnh được nén theo các phương pháp khác nhau và truyền đi vào các thời điểm khác nhau
  • Các đối tượng trong chuẩn nén MPEG-4 là hình ảnh thu được từ camera và các hình ảnh 2-D, 3-D được tạo ra trên máy tính v.v
  • A, B, C đều đúng
 • Câu 2. Trong MPEG-4, "key signal" được sử dụng để:
  • Làm nổi đường biên của chi tiết trong ảnh
  • Hiển thị đối tượng cận ảnh (foreground) trên ảnh nền
  • Xác định ranh giới giữa ảnh nền và ảnh chi tiết
  • B và C đều đúng
 • Câu 3. Trong MPEG-4, vector chuyển động được xác định cho các:
  • Block trong VO
  • VOC
  • VOL
  • GOV
 • Câu 4. Theo chuẩn MPEG-4, các hệ AC trong block DCT được mã hóa theo phương pháp:
  • Tương tự như trong MPEG-2
  • RLC
  • DPCM
  • A, B, C đều sai
 • Câu 5. Trong MPEG-4, các hệ số DCT được đọc ra từ ma trận hệ số 2 chiều theo:
  • Đường zig-zag như trong MPEG-2
  • Quỹ đạo từ trái sang phải, từ trên xuống dưới
  • Sử dụng cả hai cách trên
  • A, B, C đều sai
 • Câu 6. Đối tượng sprite trong MPEG-4 là:
  • Cảnh nền có kích thước bằng kích thước màn hình hiển thị
  • Cảnh nền có kích thước lớn hơn kích thước màn hình hiển thị
  • Chi tiết ảnh có kích thước lớn nhất trong ảnh
  • Các thành phần cao tần của ảnh
 • Câu 7. Đối tượng sprite trong MPEG-4 có thể được truyền đi:
  • Trước khi bắt đầu truyền các dữ liệu multimedia khác
  • Sau khi truyền xong các dữ liệu multimedia khác
  • Cùng lúc với các dữ liệu multimedia khác
  • A và C cùng đúng
 • Câu 8. Đối tượng sprite trong MPEG-4 được mã hóa
  • Trong ảnh
  • Xấp xỉ chuyển động
  • Xấp xỉ chuyển động
  • A, B, C đều đúng
 • Câu 9. Trong tiêu chuẩn nào, tín hiệu chói được lấy mẫu tại tất cả các điểmtheo định lý Nyquist:
  • Tiêu chuẩn 4:2:0
  • Tiêu chuẩn 4:2:2
  • Tiêu chuẩn 4:4:4
  • A, B, C đều đúng
 • Câu 10. Trong tam giác màu đơn vị tồn tại:
  • Các màu với mọi mức chói khác nhau
  • Các màu với mọi mức chói khác nhau
  • Các màu với mọi bước sóng trội
  • A,B,C đều đúng
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này cũng khá đấy chứ 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Ba, 16/10/2018 15:12
51 👨 264
0 Bình luận
Sắp xếp theo