Trắc nghiệm kiến thức khoa học máy tính, làm tí cho vui (phần 6)

Series các bài trắc nghiệm về chủ đề khoa học máy tính đề cập tới nhiều lĩnh vực với bộ câu hỏi gồm 4 câu trả lời và đáp án ở cuối trang. Sau phần 5, Quản trị mạng tiếp tục giới thiệu phần 6. Hãy cùng thử sức xem bạn trả lời được bao nhiêu câu?

 1. Công ty Microsoft được thành lập vào năm nào?
  1. 1972
  2. 1975
  3. 1980
  4. 1984
 2. Trang chính của một website được gọi là gì?
  1. Home Page
  2. Bookmark Page
  3. Content Page
  4. Navigator Page
 3. Ai được coi là người sáng lập IBM?
  1. Steve Jobs
  2. Thomas J. Watson
  3. Nolan Bushnell
  4. Alan Turing
 4. Định dạng PDF được viết đầy đủ là gì?
  1. Printed Document Format
  2. Public Document Format
  3. Portable Document Format
  4. Published Document Format
 5. Thuật toán định thời CPU đơn giản nhất là gì?
  1. Multilevel Scheduling
  2. FCFS Scheduling
  3. SJF Scheduling
  4. Round-robin Scheduling
 6. Công cụ quản lý thông tin cá nhân trong Microsoft Office là gì?
  1. Outlook
  2. Internet Explorer
  3. Organizer
  4. Access
 7. Thứ nào sau đây không được dùng như kho lưu trữ thứ cấp?
  1. Bộ nhớ bán dẫn
  2. Bộ nhớ đĩa từ
  3. Bộ trống từ
  4. Băng từ tính
 8. Hệ nhị phân sử dụng bao nhiêu kí tự?
  1. 2
  2. 4
  3. 8
  4. 16
 9. Đâu không phải bộ tìm kiếm?
  1. Google
  2. Yahoo
  3. Firefox Mozilla
  4. Altavista
 10. … gồm các trang bảng tính
  1. Workbook
  2. Artbok
  3. Worksheet
  4. Documents
 11. Siêu liên kết có nghĩa là?
  1. Văn bản kết nối tới một trang
  2. Văn bản thuần túy (plain text)
  3. Văn bản có màu sắc
  4. Không đáp án nào đúng
 12. Kích thước trang mặc định của tập tin Word là?
  1. Letter
  2. Legal
  3. A4
  4. A3
 13. Thư mục nào chứa nội dung các trang web mới xem gần đây
  1. Explorer
  2. History
  3. Windows
  4. Temporary Internet Files
 14. GUI có nghĩa là gì?
  1. General User Interaction
  2. Graphical User Interface
  3. Guided User Interface
  4. General User Interface
 15. Tổng số pin của một cổng serial là bao nhiêu?
  1. 5
  2. 7
  3. 9
  4. 15
1. B
2. A
3. B
4. C
5. B
6. A
7. B
8. A
9. C
10. C
11. A
12. C
13. D
14. B
15. C
Thứ Năm, 28/06/2018 10:10
51 👨 277
0 Bình luận
Sắp xếp theo