• SSD và HDD, chọn ổ nào? SSD và HDD, chọn ổ nào?
    Sự khác biệt giữa SSD và HDD là gì? SSD và HDD giống nhau về thông số kỹ thuật vật lý, nhưng cách chúng lưu trữ dữ liệu rất khác nhau. Mỗi loại ổ đều có những ưu và nhược điểm, và việc quyết định loại ổ nào phù hợp phụ thuộc vào cách bạn sử dụng máy tính của mình.
  • Cách ngăn iPhone theo dõi lịch sử vị trí của bạn Cách ngăn iPhone theo dõi lịch sử vị trí của bạn
    Theo mặc định, iPhone của bạn sẽ tự động theo dõi và ghi lại mọi địa điểm bạn đã từng lui tới khi tính năng Location Services (Dịch vụ vị trí) được kích hoạt.