Tìm việc làm liên quan đến máy tính!

Tôi muốn tìm việc làm như là một nhân viên thiết kế quảng cáo. Tôi có thế sử dụng tốt các phần mềm office, đồ họa như Corel draw, photoshop....Đọc được tài liệu tiếng anh là một lợi thế.Có thể làm nhân viên văn phòng, làm việc trên địa bàn Hà Nội, Có xem máy.
Email: levinh05@yahoo.com
Thứ Tư, 15/12/2004 23:35
31 👨 218