Hướng dẫn, mẹo hay khi làm việc với Raspberry Pi.

  • Cách cài đặt và cấu hình MySQL server trên Pi Cách cài đặt và cấu hình MySQL server trên Pi
    Cơ sở dữ liệu như MYSQL thường là thành phần chính của các trang web động và là một trong những cách tốt nhất để lưu trữ dữ liệu cho những ứng dụng web. MySQL là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, cho phép bạn lưu trữ và duy trì một lượng lớn dữ liệu một cách dễ dàng.
  • Cách cài đặt NOOBS trên Raspberry Pi Cách cài đặt NOOBS trên Raspberry Pi
    NOOBS hoàn hảo cho người mới sử dụng Pi. Nó cho phép bạn chọn hệ điều hành ưa thích của mình và cài đặt nó ngay lập tức. Nhưng làm thế nào để tải NOOBS? Dưới đây là hướng dẫn đầy đủ về cách cài đặt NOOBS trên Raspberry Pi.