Hướng dẫn, mẹo hay khi làm việc với Raspberry Pi.

  • Cách chạy Docker trên Raspberry Pi Cách chạy Docker trên Raspberry Pi
    Bạn không còn cần phải dành hàng giờ để cố gắng biên dịch và chạy một phần mềm mới. Nhờ Docker, bạn có thể cài đặt các ứng dụng được cấu hình sẵn một cách dễ dàng và sẵn sàng để chạy.
  • Cách nâng cấp Raspberry Pi lên Raspbian Buster Cách nâng cấp Raspberry Pi lên Raspbian Buster
    Nhờ framework đã có từ Debian, việc nâng cấp hệ điều hành của Raspberry Pi rất đơn giản. Thêm vào đó, nếu bạn đang muốn sử dụng bản cài đặt Raspbian hiện có trên Raspberry Pi 4 mới, bạn có thể làm điều đó một khi nó được nâng cấp lên Buster.