Hướng dẫn, mẹo hay khi làm việc với Raspberry Pi.

  • Cách cài đặt Asterisk trên Raspberry Pi Cách cài đặt Asterisk trên Raspberry Pi
    Asterisk là một PBX miễn phí, mã nguồn mở để tự động quản lý các cuộc gọi của bạn (hoàn hảo cho một doanh nghiệp nhỏ). Trong hướng dẫn này, Quantrimang.com sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt Asterisk trên Raspberry Pi.
  • Cách cài đặt Vim trên Raspberry Pi Cách cài đặt Vim trên Raspberry Pi
    Vim là một trình soạn thảo nổi tiếng trên Linux và cũng có thể được sử dụng trên Raspberry Pi thay cho Nano. Gói này có sẵn trong kho Raspberry Pi OS và việc cài đặt rất đơn giản.