Hướng dẫn, mẹo hay khi làm việc với Raspberry Pi.

  • Cách cài đặt Android trên Raspberry Pi Cách cài đặt Android trên Raspberry Pi
    Mặc dù có rất nhiều hệ điều hành có sẵn cho Raspberry Pi, nhưng bạn có thể thích gắn bó với một hệ điều hành dựa trên Linux. Nhưng còn việc thiếu hỗ trợ màn hình cảm ứng thì sao? Có lẽ giải pháp tốt nhất là cài đặt Android trên Raspberry Pi.
  • Cách host trang web của riêng bạn trên Raspberry Pi Cách host trang web của riêng bạn trên Raspberry Pi
    Dù lý do bạn chọn host trang web trên Raspberry Pi là gì, việc thiết lập đều có thể thực hiện chỉ trong vài phút. Tốt hơn nữa là bạn có thể sử dụng bất kỳ phiên bản nào của Pi, thậm chí là Pi Zero.