Hướng dẫn, mẹo hay khi làm việc với Raspberry Pi.

  • Cách cài đặt OSMC trên Raspberry Pi Cách cài đặt OSMC trên Raspberry Pi
    OSMC được thiết kế và xây dựng với ý tưởng hướng đến Raspberry Pi. Dưới đây là cách bạn có thể cài đặt OSMC trên model Raspberry Pi.
  • Cách cài đặt Kodi trên Raspberry Pi Cách cài đặt Kodi trên Raspberry Pi
    Trong thực tế, việc tự build máy tính và truyền sức sống cho nó chắc chắn sẽ giúp nâng cấp các kỹ năng công nghệ của bạn. Đây là một dự án thực sự thú vị. Vì vậy, hãy tìm hiểu về cách cài đặt Kodi trên Raspberry Pi.