Tạo màn hình thông tin hệ thống đầy màu sắc theo phong cách Ascii Art với Neofetcg

Nếu bạn từng muốn chia sẻ thông tin hệ thống của mình với một người dùng khác, cho dù đó là trong một diễn đàn hỗ trợ hay chỉ để “khoe” về hệ thống mà bạn đang sở hữu, thì cũng thật tuyệt khi làm điều đó theo một cách đặc biệt.

Neofetch cho phép bạn làm như vậy, bằng cách sử dụng logo hệ điều hành với phong cách Ascii đầy màu sắc và vui nhộn, cùng với thông tin về hệ thống máy tính để bạn có thể chia sẻ dưới dạng hình ảnh.

Giới thiệu về Neofetch

Neofetch được mô tả là "công cụ kiểm tra thông tin hệ thống dưới dạng dòng lệnh, được viết bằng bash 3.2+" và dễ sử dụng hơn trên các bản phân phối Linux, nhưng cũng có thể được sử dụng trên macOS và Windows sau khi cài đặt một số thành phần bổ sung.

Sau khi cài đặt, bạn chỉ cần chạy lệnh "neofetch" từ console và nó sẽ hiển thị thông tin hệ thống cùng với logo Ascii Art cho hệ điều hành tương ứng. Dưới đây là một số ví dụ về màn hình được tạo bởi Neofetch trên các hệ điều hành khác nhau. Lưu ý, một số tùy chọn trong các hệ điều hành này đã được thực hiện trong Subsystem for Linux của Windows để dễ truy cập.

Kali

Ubuntu

Windows 10

Sierre

Cài đặt Neofetch trên máy tính

Cài đặt Neofetch thực sự rất đơn giản trên các phiên bản Linux và bài viết đã bao gồm các lệnh để cài đặt nó trên một số bản phân phối phổ biến.

Cài đặt trên Arch Linux:

sudo apt-get update
 sudo apt-get install neofetch

Cài đặt trên Debian:

sudo apt-get update
 sudo apt-get install neofetch

Cài đặt trên Fedora:

sudo yum install neofetch

Cài đặt trên Centos/Redhat:

sudo yum install epel-release
 yum install neofetch

Cài đặt trên Ubuntu:

sudo apt update
 sudo apt install neofetch

Cài đặt trên macOS:

Để cài đặt Neofetch trên macOS, cách dễ nhất để thực hiện là thông qua trình quản lý gói Brew. Để cài đặt Brew, bạn có thể gõ lệnh sau trong cửa sổ terminal:

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

Sau khi brew được cài đặt, bạn có thể cài đặt neofetch bằng lệnh sau trong terminal:

brew install neofetch

Cài đặt trên Windows 10:

Windows là hệ điều hành khó cài đặt Neofetch nhất, nhưng nó có thể được thực hiện thông qua các lệnh PowerShell và trình quản lý gói Scoop cho Windows. Để cài đặt Neofetch trên Windows, hãy nhập các lệnh sau trong PowerShell admin console (bảng điều khiển quản trị PowerShell):

powershell Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -scope CurrentUser
 iex (new-object net.webclient).downloadstring('https://get.scoop.sh')
 scoop install git
 scoop install neofetch

Xem thêm:

Thứ Hai, 17/12/2018 17:29
4,34 👨 422