MS Access - Bài 14: In báo cáo

Quản Trị Mạng - Sau khi bạn tạo một báo cáo, bạn có thể in báo cáo.

In báo cáo

Để in báo cáo:

- Lựa chọn báo cáo bạn muốn in

- Kích phải vào tên báo cáo

- Kích Print Rreview

- Chọn bố cục, lề và kích thước giấy phù hợp trong nhóm Page Layout

- Sau đó kích Print

- Kích OK.

Thứ Bảy, 17/10/2009 20:52
31 👨 3.668
0 Bình luận
Sắp xếp theo