Lược sử và chiến lược phát triển phần mềm doanh nghiệp của Microsoft

Lược sử phát triển phần mềm doanh nghiệp sẽ tóm tắt sơ lược các phiên bản hiện hành và các phiên bản đã được lên kế hoạch của hầu hết các sản phẩm doanh nghiệp quan trọng của Microsoft. Chúng tôi muốn giới thiệu tài liệu này nhằm giúp các bạn tham khảo, có được những câu trả lời cụ thể như:

1. Những nâng cấp nào bạn sẽ được cung cấp nếu thực hiện một thỏa thuận với bộ Office vào năm nay?

2. Khi nào thì kết thúc thời hạn hỗ trợ cho Windows XP?

3. Khi nào sản phẩm phần mềm của công ty bạn cần phải chuẩn bị chuyển sang phiên bản SQL Server tiếp theo?

4. Bạn có thể triển khai Outlook 2007 trước khi triển khai Exchange Server 2007 được không?

5. Khi nào bạn nên bắt đầu việc đào tạo cho các cố vấn về phiên bản kế tiếp của dự án?

Bài viết này sẽ cung cấp những gì

Bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn một số thông tin về những thời điểm sẽ hết hạn hỗ trợ cho các phiên bản đã được Microsoft phát hành trước đây và tóm tắt sơ lược các tính năng và ngày phát hành phiên bản hiện hành và các sản phẩm đã được lên kế hoạch. Thông tin này có thể giúp cho các bạn, khách hàng và đối tác của Microsoft có thể đưa ra được lịch trình cho việc thay thế, chuyển đổi, lên kế hoạch đánh giá và đào tạo cũng như ngân sách cho việc mua bán.

Kế hoạch kết thúc sản phẩm

Thông tin này được cung cấp cho các phiển bản sản phẩm đã được phát hành, nhằm giúp các tổ chức chuẩn bị cho vấn đề thay thế phiên bản mới khi phiên bản cũ được cho “nghỉ hưu”. Microsoft phân chia chu trình phát triển sản phẩm ra nhiều giai đoạn, những giai đoạn quan trọng nhất trong số này là Chủ đạo, Mở rộng và Trợ giúp trực tuyến. (Bạn có thể xem biểu đồ về các giai đoạn của chu trình phát triển sản phẩm và các tùy chọn của nó trong phần dưới).

Trong suốt giai đoạn chủ đạo, Microsoft cung cấp một loạt các sản phẩm hỗ trợ và duy trì sản phẩm bằng các bản sửa lỗi, tuy nhiên công ty có thể dừng việc phát hành các gói dịch vụ cho một sản phẩn tốt trước khi chấm dứt sự hỗ trợ của giai đoạn chủ đạo. Với các sản phẩm gấn đến thời gian kết thúc sự hỗ trợ, công ty có thể thay thế bằng kỹ thuật nâng cấp, các gói phần mềm tích hợp đã được kiểm tra lỗ hổng về bảo mật với mức ưu tiên cao nhất. Giai đoạn chủ đạo hỗ trợ giai đoạn phát triển một sản phẩm trong vòng khoảng 5 năm, hoặc có thể kéo dài thêm hai năm sau khi phát hành phiên bản kế tiếp.

Trong giai đoạn hỗ trợ Mở rộng, giai đoạn theo sau giai đoạn Xu hướng phát triển, Microsoft cung cấp hỗ trợ có thu tiền (gồm có các hotfix theo ý của khách hàng nếu có trong hợp đồng hỗ trợ của khách hàng) và hotfix miễn phí cho các lỗ hổng về bảo mật. Tuy vậy, nó không cung cấp các hotfix không bảo mật miễn phí và không đưa thêm các gói dịch vụ. Giai đoạn cuối, hỗ trợ trực tuyến, hỗ trợ này chứa đựng nhiều thông tin hơn các thông tin có sẵn trên website của Microsoft, mặc dù vậy khách hàng có thể đàm phán các hợp đồng hỗ trợ tùy theo ý thích cho các sản phẩm. Giai đoạn hỗ trợ Mở rộng kéo dài khoảng 5 năm sau khi chấm dứt giai đoạn chủ đạo, và giai đoạn hỗ trợ trực tuyến kéo dài khoảng 10 năm hoặc nhiều hơn sau khi sản phẩm nhìn chung có hiệu lực.

Lưu ý rằng, ba giai đoạn này chỉ gắn liền khi có sự hỗ trợ sản phẩm và các nâng cấp cho phần mềm, không tính cho các phương tiện của sản phẩm (như bản download hoàn chỉnh và đĩa CD-ROM) hoặc các đăng ký mới. Đôi khi Microsoft cũng ngắt quãng việc đăng ký và phương tiện cho một phiên bản sản phẩm nào đó trước khi chấm dứt sự hỗ trợ chủ đạo cho phiên bản. Ví dụ, các đăng ký của Windows 2000 bị ngắt quãng vào ngày 1 tháng 4 năm 2004 nhưng sự hỗ trợ vẫn chưa chấm dứt đến tận 30 tháng 6 năm 2005. Tuy vậy, các khách hàng đăng ký ấn bản có thể thu được đăng ký cho Windows 2000 và các phiên bản cũ hơn khác bằng cách mua một bản đăng ký cho phiên bản mới hơn (ví dụ như Windows XP) và xuống cấp cho nó xuống phiên bản mong muốn.

Phần sau: Chuẩn bị cho các phát hành sắp đưa ra

Thứ Hai, 19/11/2007 15:21
31 👨 392
0 Bình luận
Sắp xếp theo
z