Cách khôi phục ứng dụng liên kết mặc định cho loại file trong Windows 10

Ứng dụng mặc định là chương trình mà Windows tự động sử dụng khi bạn mở một loại file hoặc giao thức cụ thể.

Liên kết ứng dụng mặc định cho phần mở rộng file là cài đặt cho mỗi người dùng theo mặc định, vì vậy bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản người dùng mà bạn muốn khôi phục các liên kết mặc định cho phần mở rộng file tương ứng.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách khôi phục các mục registry mặc định và những liên kết ứng dụng cho loại file hoặc giao thức bạn chọn trong Windows 10.

Điều này có thể hữu ích, chẳng hạn như khi loại file nào đó mở bằng ứng dụng sai theo mặc định.

Reset lại tất cả liên kết file về tùy chọn mặc định được khuyến nghị của Microsoft

Tùy chọn này sẽ reset lại tất cả các loại file và liên kết giao thức về mặc định, được Microsoft khuyến nghị chỉ cho tài khoản người dùng của bạn.

1. Mở Settings và nhấp vào biểu tượng Apps.

2. Nhấp vào Defaults apps ở phía bên trái và nhấn vào nút Reset ở cuối phía bên phải.

Nhấn vào nút Reset ở cuối phía bên phải
Nhấn vào nút Reset ở cuối phía bên phải

3. Bây giờ, bạn sẽ thấy một dấu kiểm ở bên phải của nút Reset để cho biết quá trình đã hoàn tất.

Một dấu kiểm ở bên phải của nút Reset để cho biết quá trình đã hoàn tất
Một dấu kiểm ở bên phải của nút Reset để cho biết quá trình đã hoàn tất

Khôi phục liên kết mặc định cho giao thức hoặc loại file cụ thể

Tùy chọn này sẽ reset lại các liên kết, biểu tượng và các mục registry của giao thức hoặc loại file đã tải xuống trở về mặc định.

Danh sách các liên kết giao thức và phần mở rộng file mặc định có sẵn để tải xuống dưới đây chỉ là bước khởi đầu và đang trong quá trình hoàn thiện. Bài viết sẽ liên tục bổ sung thêm vào danh sách.

1. Nhấp vào liên kết cho loại file hoặc giao thức mà bạn muốn khôi phục các liên kết mặc định trong file zip có thể tải xuống bên dưới.

2. Lưu file .reg vào desktop.

3. Nhấp đúp vào file .reg đã tải xuống để hợp nhất.

4. Khi được nhắc, hãy nhấn vào Run > Yes (UAC) > Yes > OK để phê duyệt hợp nhất.

Lưu ý:

Nếu bạn đăng nhập bằng tài khoản người dùng tiêu chuẩn, thì bạn cũng sẽ gặp lỗi Cannot import type. Chỉ cần nhấn OK. File .reg đã tải xuống chịu trách nhiệm cho tất cả người dùng chỉ có thể được hợp nhất thành công bằng tài khoản admin. File .reg đã tải xuống sẽ vẫn khôi phục các liên kết mặc định cho tài khoản của bạn.

Nếu file .reg không thể hợp nhất, hãy kiểm tra kỹ trong Default Apps để đảm bảo rằng phần mở rộng file .reg có chương trình mặc định hiện tại được đặt thành Registry Editor (C:\Windows\regedit.exe). Sau đó, hãy thử hợp nhất file .reg lại.

5. Đăng xuất và đăng nhập lại hoặc khởi động lại máy tính để áp dụng thay đổi.

6. Nếu bạn đã đăng nhập với tư cách người dùng tiêu chuẩn và điều này vẫn không giúp được gì, thì hãy yêu cầu admin hợp nhất file .reg cần thiết cho phần mở rộng file được liệt kê bên dưới khi đăng nhập vào tài khoản admin của họ.

7. Khi hoàn tất, bạn có thể xóa file .reg đã tải xuống nếu muốn.

Bạn có thể tải xuống tất cả các phần mở rộng file có sẵn tại đây.

Thứ Hai, 07/12/2020 13:33
52 👨 1.597
0 Bình luận
Sắp xếp theo