Truy cập file và thư mục trong Windows 7 với tính năng Take Ownership

QuanTriMang - Khi bị phân quyền truy cập tài nguyên trong Windows 7, sẽ có một số thư mục hoặc file hệ thống nhất định bạn không thể truy cập và sử dụng được, một trong những cách đơn giản nhất để khắc phục vấn đề này là sử dụng Take Ownership. Thông thường, quá trình này sẽ mất khá nhiều thời gian với những dòng lệnh Command Prompt, và trong bài viết sau, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm lựa chọn Take Ownership trong Windows 7 chỉ với 1 thao tác duy nhất.

Gán lựa chọn Take Ownership vào Context Menu trong Windows 7 bằng cách chỉnh sửa Registry:

Trước tiên, các bạn mở NotePad và thêm đoạn mã sau:

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT*shellrunas]
@="Take Ownership"
"NoWorkingDirectory"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT*shellrunascommand]
@="cmd.exe /c takeown /f "%1" && icacls "%1" /grant administrators:F"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f "%1" && icacls "%1" /grant administrators:F"
[HKEY_CLASSES_ROOTDirectoryshellrunas]
@="Take Ownership"
"NoWorkingDirectory"=""
[HKEY_CLASSES_ROOTDirectoryshellrunascommand]
@="cmd.exe /c takeown /f "%1" /r /d y && icacls "%1" /grant administrators:F /t"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f "%1" /r /d y && icacls "%1" /grant administrators:F /t"

Sau đó lưu lại thành file addownership.reg và chạy file này bằng cách kích đúp hoặc chuột phải và chọn Merge:

Cửa sổ tiếp theo hiển thị nhắc nhở bạn có muốn áp dụng sự thay đổi vào hệ thống Registry của Windows hay không, chọn Yes:

Giờ đây, khi gặp những thư mục hoặc file hệ thống không thể sử dụng hoặc truy cập được, bạn chỉ cần kích chuột phải và chọn Take Ownership, rất đơn giản và dễ dàng. Sau đó, bạn hoàn toàn có thể thao tác như bình thường: copy, paste, di chuyển, xóa, đổi tên... :

Đường dẫn tải file addownership.reg chúng tôi đã làm mẫu sẵn, chỉ cần tải về và sử dụng. Nhưng mọi người nhớ hãy backup registry của hệ thống trước khi áp dụng. Chúc các bạn thành công!

Thứ Hai, 24/01/2011 14:30
51 👨 10.116
0 Bình luận
Sắp xếp theo