Triển khai Vista – Phần 5: Sử dụng Sysprep

Mitch Tulloch

Trong phần trước của loạt bài này chúng tôi đã khảo sát tỉ mỉ một số kịch bản triển khai chung để các doanh nghiệp có thể sử dụng nhằm triển khai Windows Vista. Trong suốt các kịch bản đó, công cụ Sysprep đã được giới thiệu, chính vì vậy chúng ta hãy sử dụng bài này để khảo sát về công cụ này là gì và nó thực hiện những gì, cách mà bạn sử dụng nó ra sao.

Sysprep là viết tắt của System Preparation, đây là một công cụ cho phép bạn sử dụng đồng thời với các công cụ triển khai khác với những mục đích khác. Các mục đích này có thể gồm:

• Tạo cài đặt Windows bằng cách remove các thông tin cụ thể về máy như (SID), nội dung của các bản ghi sự kiện, các điểm khôi phục hệ thống, driver Plug and Play đã được cài đặt,… để sau đó có thể triển khai cài đặt cho máy tính khác, sử dụng các công cụ ảnh hóa (imaging) giống như ImageX để capture image của máy đã được tạo trước và sau đó áp dụng image này cho các máy khác.

• Khởi động cài đặt Windows trong chế độ kiểm định (audit) để bạn có thể tùy chỉnh cài đặt bằng cách thêm vào các driver thiết bị bổ sung và cài đặt các ứng dụng bổ sung trên nó, sau đó test cài đặt của bạn để bảo đảm nó được tùy chỉnh đúng với người dùng được dự định.

• Chuẩn bị cài đặt Windows để cung cấp cho người dùng hoặc khách hàng bằng cách chạy Windows Welcome khi người dùng hoặc khách hàng khởi động máy tính lần đầu.

• Truyền tải cài đặt Windows đang có trên máy tính cũ của bạn sang một máy tính mới.

Chạy Sysprep

Sysprep có thể được chạy bằng cách sử dụng ba phương pháp khác nhau:

  • Từ tiện ích dòng lệnh
  • Từ UI (giao diện người dùng)
  • Từ file answer

Để chạy Sysprep từ dòng lệnh, hãy mở nhắc lệnh admin-level bằng cách nhấn phím Windows Key+R, đánh cmd và kích OK. Sau đó đánh cd sysprep để thay đổi thành thư mục %SYSTEMROOT%\system32\sysprep, sau đó đánh tiếp sysprep và theo sau là một hoặc nhiều tham số lệnh được liệt kê trong bảng 1 bên dưới.

Tham sốChỉ dẫn
/auditBuộc máy tính phải khởi động trong chế độ audit ở thời điểm kế tiếp nếu bạn khởi động nó. Thêm vào đó, nếu một file answer hiện đang được sử dụng với Sysprep thì các thiết lập đã được cấu hình cho auditSystem passes và auditUser passes sẽ được xử lý.
/oobeBuộc máy tính khởi chạy Windows Welcome ở thời điểm kế tiếp nếu bạn khởi động nó. Thêm vào đó, nếu một file answer hiện đang được sử dụng với Sysprep thì các thiết lập đã được cấu hình cho oobeSystem pass sẽ được xử lý trước khi Windows Welcome bắt đầu.
/generalizeRemove tất cả các thông tin cụ thể của máy tính ra khỏi hệ thống của bạn để chuẩn bị cài đặt Windows cho triển khai vào một máy tính khác bằng các công cụ ảnh hóa đĩa như ImageX.
/shutdownBuộc máy tính shut down khi Sysprep kết thúc.
/rebootBuộc máy tính khởi động lại khi Sysprep kết thúc.
/unattend:answerfileÁp dụng các thiết lập đã được cấu hình trong file answer đã được chỉ định khi Sysprep chạy. Chỉ có các thiết lập đã được chỉ định trong các pass: oobeSystem, auditSystem và auditUser mới có thể được áp dụng trong suốt quá trình Sysprep.
/quietChặn sự hiển thị các thông báo xác nhận trên màn hình. Sử dụng tham số này khi tự động hóa hoạt động của Sysprep bằng cách sử dụng tham số /unattend.
/quitĐơn giản chỉ thoát sau khi Sysprep chạy nghĩa là không shutdown hay reboot.

Bảng 1: Các tham số dòng lệnh để chạy Sysprep

Để chạy Sysprep từ UI, hãy mở nhắc lệnh admin-level như đã được mô tả ở trên, thay đổi thư mục %SYSTEMROOT%\system32\sysprep, sau đó đánh sysprep mà không có các tham số dòng lệnh nào. Thao tác này sẽ mở cửa sổ System Preparation Tool như thể hiện trong hình 1:


Hình 1: Sysprep UI

Kết hợp các tùy chọn bạn có thể chọn từ UI tương ứng với các tùy chọn dòng lệnh như dưới đây:

(oobe OR audit) [REQUIRED] AND generalize [OPTIONAL] AND (shutdown OR reboot OR quit) [REQUIRED]

Cách tốt nhất trong việc học cách Sysprep làm việc như thế nào là hãy thử sử dụng nó. Các phần tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu một số ví dụ để các bạn tìm hiểu được dễ dàng hơn.

Ví dụ 1: Tạo hệ thống và sau đó khởi động lại trong Windows Welcome

Hình 2 thể hiện các lựa chọn của UI cho kịch bản này:


Hình 2: Cấu hình Sysprep để tạo một hệ thống và sau đó
khởi động lại trong Windows Welcome

Nếu sử dụng dòng lệnh thì lệnh sẽ tương đương như dưới đây:

sysprep /generalize /oobe /reboot

Đây là những gì xảy ra khi bạn chạy lệnh Sysprep ở trên trong cài đặt của Windows Vista. Đầu tiên, một hộp trạng thái sẽ xuất hiện chỉ thị rằng Sysprep đã bắt đầu thực hiện công việc của nó (xem hình 3):


Hình 3: Sysprep đang bắt đầu công việc

Sau đó hệ thống sẽ khởi động lại một vài lần trong khi Sysprep vẫn tiếp tục công việc (Xem hình 4 và 5):


Hình 4: Sysprep đang thực hiện công việc


Hình 5: Sysprep vẫn tiếp tục thực hiện công việc

Khi Sysprep kết thúc thì Windows Welcome (Machine OOBE) sẽ bắt đầu (hình 6):


Hình 6: Windows Welcome bắt đầu

Lúc này, các màn hình khác nhau của Windows Welcome sẽ được hiển thị theo thứ tự sau (giả dụ bạn đang sử dụng phương tiện có đăng ký bản quyền như Windows Vista Enterprise):

1. Chỉ định các thiết lập vùng, thời gian và keyboard layout

2. Chấp nhận EULA

3. Đánh tên người dùng, mật khẩu và chọn một ảnh cho người dùng

4. Đánh tên máy tính và chọn background cho desktop

5. Chỉ định các thiết lập nâng cấp tự động

6. Chỉ định các thiết lập ngày và giờ

7. Chỉ định vị trí (nhà, nơi làm việc hoặc địa điểm công cộng)

8. Kích Start để hoàn tất quá trình Windows Welcome

Ví dụ 2: Tạo một hệ thống và sau đó khởi động lại trong chế độ Audit

Hình 7 thể hiện các lựa chọn UI cho kịch bản này:


Hình 7: Cấu hình Sysprep để tạo một hệ thống và sau đó khởi động lại trong chế độ Audit

Lệnh tương ứng trong dòng lệnh là:

sysprep /audit /generalize /reboot

Đây là những gì xảy ra khi bạn chạy lệnh Sysprep trên cài đặt Windows Vista. Đầu tiên, Sysprep thực hiện magic của nó (xem trong hình 3, 4, 5 ở trên). Sau đó Windows sẽ bắt đầu tạo desktop cho tài khoản Administrator kèm theo (hình 8):


Hình 8: Desktop cho Administrator hiện được tạo

Sau đó bạn sẽ tự động đăng nhập với tư cách là Administrator (mặc dù tài khoản Administrator đi kèm này bị vô hiệu hóa – nhớ rằng, đây là chế độ Audit chứ không phải chế độ thông thường của Windows) và Sysprep UI được hiển thị lại (xem trong hình 9):


Hình 9: Sysprep UI được hiển thị lại

Sysprep UI được hiển thị lại như để nhắc nhở rằng bạn phải chạy Sysprep thêm một lần nữa khi bạn đã hoàn tất các tùy chỉnh trong suốt chế độ Audit. Bạn có thể chạy Sysprep lần cuối cùng này từ UI hoặc bằng cách chạy sysprep /oobe /shutdown từ dòng lệnh. Việc chạy lần cuối cùng này đối với Sysprep rất cần thiết để khi người dùng nhận máy tính và chạy nó lần đầu tiên thì Windows Welcome (Machine OOBE) sẽ chạy để người dùng có thể thiết lập máy tính của họ được đúng cách. Rõ ràng đó là một kiểu kịch bản mà bạn cần phải có nếu bạn là một OEM chuyên cung cấp các máy tính Windows Vista cho khách hàng trong các môi trường doanh nghiệp, ở đây bạn có thể sẽ muốn tự động hóa quá trình Windows Welcome bằng cách sử dụng các file answer, và đó là những gì chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn trong bài tiếp theo của loạt này: Sử dụng Windows SIM để tạo các file answer triển khai Vista.

(Còn nữa)

Thứ Tư, 25/06/2008 11:26
31 👨 7.694
0 Bình luận
Sắp xếp theo